Stulen bil

Har du råkat ut för bilstöld? Gör din skadeanmälan här.

Anmäla stulen bil

Det är besvärligt när man får bilen stulen. Därför ska vi försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt. Råkar du ut för bilstöld gör du enkelt din skadeanmälan här direkt online.

Innan du anmäler

  • Gör en polisanmälan
  • Ha registreringsnummer tillgängligt.

Tänk på!

Gäller det stöld utomlands ska du anmäla den till polisen i det land där stölden har skett.

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och åldersavdrag 

Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar. 

  1. Du anmäler skadan till oss.   
  2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.    
  3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.   
  4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning skickar vi ett beslut till dig.  Har bilen inte kommit tillrätta inom en månad kommer en tekniker att kontakta dig för att lösa in bilen om du har en försäkring som täcker stöldskador. Har bilen hittats lämnar du in den på verkstad.  
  5. Självrisken betalar du till verkstaden.   
  6. När skadan är åtgärdad avslutas ärendet hos oss. 

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.