Om du har råkat ut för en olycksfallsskada

Har du olycksfallsförsäkring, hemförsäkring med olycksfallstillägg, barn- gravidförsäkring kan du få ersättning för olycksfallsskador som beror på en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Till exempel räknas det som en olycksfallsskada om du snubblar på en sten och skadar foten, men inte om du får en muskelbristning när du springer. Läs mer om olycksfall här. Har du båda försäkringarna hos ICA Försäkring räcker det att du skickar in en skadeanmälan.

För dig som har olycksfallsförsäkring

Har du undersökts av läkare eller varit på sjukhus efter en olycksfallsskada är grundersättningen för utlägg 1 000 kronor för vuxen och 500 kronor för barn.

  •  Har du haft kostnader på mer än sammanlagt 1 000 kr på grund av olycksfallet? Samla ihop kvitton för läkar- och sjukhusbesök, tandläkarbesök och förstörda kläder eller glasögon.
  • Om du varit sjukskriven i minst 30 dagar, ta fram läkarintyg för sjukskrivningen.

 Gör skadeanmälan på webben

För dig som har hemförsäkringens olycksfallstillägg

Med olycksfallstillägget kan du få ersättning om du har vårdats på sjukhus i minst 72 timmar, varit sjukskriven eller haft tandläkarkostnader på grund av en olycksfallsskada.

  • Om du vårdats på sjukhus, ta fram sjukhusräkning eller liknande
  • Om du varit sjukskriven i minst sju dagar, ta fram lönespecifikation(er) där sjuklön och sjukavdrag för perioden finns med.

Gör skadeanmälan på webben

För dig som har barnförsäkring

Är ditt barn försäkrat med ICAs barnförsäkring kan ni ha rätt till ersättning om det råkar ut för en olycksfallsskada. I förköpsinformationen (pdf) kan du läsa om vad som ingår i försäkringen. Tänk på att spara läkarintyg och kvitton för kostnader i samband med olycksfallsskadan.

Gör skadeanmälan på webben

För dig som har gravidförsäkring

Skulle den gravida, bebisen eller partnern råka ut för sjukdom eller skada kan ni få ersättning genom Gravidförsäkring eller Gravidförsäkring Plus. I förköpsinformationen (pdf) ser du vad som ingår i försäkringen. Tänk på att spara läkarintyg och kvitton för kostnader i samband med olycksfallsskadan.

Gör skadeanmälan på webben