Om din snöskoter blivit skadad eller stulen

Här anmäler du om din snöskoter varit med i trafikolycka, stulits eller skadats på annat sätt. Gå in via länken och gör din skadeanmälan online.

Gör skadeanmälan på webben

Besök oss på Facebook

Om du har en fråga om våra försäkringar svarar vi på frågor via Facebook alla vardagar kl 8-17.

› Till ICA Försäkring på Facebook

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.