Anmälan inbrott

Har du haft inbrott? Gör din skadeanmälan här.

Ett inbrott i bostaden är en händelse som kan vända upp och ner på livet. Därför ska vi försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt. Försäkringen gäller för skador som har uppstått i samband med inbrottet och för de saker som blev stulna. Du kan också få hjälp med kristerapi om du behöver det. Du kan enkelt anmäla skadan här på vår hemsida.  

Innan du anmäler

 • Gör en polisanmälan. Det är viktigt att alla saker som stals vid inbrottet finns med i polisanmälan – då är chansen större att du får tillbaka dem. Vi behöver en kopia av alla sidor i polisanmälan inklusive godslistan.
 • Leta fram inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis. Om du inte har kvitton kvar kanske du har bilder, kontoutdrag, värderingsintyg eller andra intyg som kan visa vad som stals vid inbrottet? Vi behöver veta så mycket som möjligt för vår värdering, till exempel inköpsdatum, pris och var du har köpt det som du ska anmäla till oss. Ju dyrare och nyare saker som blivit stulna desto högre krav har vi på att du kan visa upp kvitton eller andra underlag på de saker som du ägt.
 • Ta bilder. Fotografera alla skador, till exempel på fönster eller dörr.
 • Spara det som gått sönder. Kasta inte bort det skadade föremålet förrän du kommit överens med oss om det. Vi kan behöva få det skadade föremålet skickat till oss.
 • Kontakta hantverkare. Be en reparatör om ett skriftligt kostnadsförslag på reparation av skadorna. Om de inte går att laga vill vi att reparatören förklarar varför och att du istället skickar in ett kostnadsförslag på ny, likvärdig produkt.

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och åldersavdrag

 • Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. Normal grundsjälvrisk är 1 500 kronor för stöld och skadegörelse.
 • Eftersom vi ersätter marknadsvärdet på de föremål som skadats eller blivit stulna gör vi ett åldersavdrag med hjälp av en tabell som finns i villkoret. Är det inte helt nya föremål som gått sönder eller blivit stulna så får du inte heller helt nya genom försäkringen. På byggnadsdelar gör vi ett avdrag för värdeminskning på grund av ålder, slitage och omodernitet med hjälp av tabell i villkoret.

Tänk på!

Alla saker och händelser ersätts inte genom försäkringen. Vissa saker anses till exempel vara stöldbegärliga och då ställs högre krav på aktsamhet för att man ska kunna få full ersättning för dem. I fritidshus gäller till exempel inte försäkringen för smycken eller kontanter som du lämnat kvar när du inte vistas där. Du ska också stänga och låsa alla fönster och dörrar när du inte är hemma.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

 1. Du anmäler skadan till oss.
 2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
 3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
 4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera dina saker skickar vi ett beslut till dig.
 5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
 6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.

Skada på fönster vid inbrottet?

För att du ska får bästa möjliga pris rekommenderar vi att du kontaktar nedan leverantör. För att du ska få bättre pris är det viktigt att du anger att du har försäkring hos oss på ICA Försäkring.

Stockholm:
Ekströms Glas AB
Telefonnummer: 08-34 01 20
E-post: order@ekstromsglas.se

Hela Sverige:
Ryds Glas
Telefonnummer: 020-80 80 00
E-post: ica@rydsglas.se

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.