Skadeanmälan vid bostadsbrand

Har du råkat ut för blixtnedslag, brand eller kanske rökskada? Anmäl enkelt din skada här.

När du får en skada på eller i bostaden kan det innebära stora problem för dig att bo och leva i hemmet. Genom hemförsäkringen kan du få ersättning för den egendom som förstörts, ett tillfälligt boende eller att återställa skadan. Därför är det viktigt att du får hjälp så snabbt som möjligt. Så om du råkat ut för ett blixtnedslag, en brand eller en rökskada hemma kan du anmäla skadan här på vår hemsida.

Innan du anmäler

 • Akut brandskada - Vid akuta brandskador ber vi dig ringa oss på 033-435 98 00. Våra handläggare finns på plats vardagar kl. 9–15, övriga tider kopplas du automatiskt till vårt journummer.
 • Leta fram inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis - Vi behöver veta så mycket som möjligt för vår värdering av saker som har förstörts, till exempel inköpdatum, pris och var du har köpt det som du ska anmäla till oss.
 • Ta bilder - Fotografera alla skador.
 • Spara det som gått sönder - Kasta inte bort saker som blivit skadade förrän du kommit överens med oss om det. Vi kan behöva få det skadade föremålet skickat till oss.
 • Bostadsrätt eller hyresrätt - Om din lägenhet har skadats ska du alltid kontakta din bostadsrättsförening eller hyresvärden för att besiktiga skadorna, lokalisera orsaken samt bedöma omfattningen av skadan.

Så anmäler du

 • Fyll i skadeanmälan (pdf). Beskriv händelseförloppet och vad som har orsakat branden så tydligt du kan. Om du inte kan fylla i blanketten i din webbläsare, prova en annan webbläsare eller öppna filen i en pdf-läsare – installera en pdf-läsare gratis.
 • Skicka skadeanmälan och bilder till civilskador@ica.se. Glöm inte att ange ditt försäkringsnummer eller försäkringstagarens personnummer i rubriken på mejlet!

Självrisk och åldersavdrag

Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. Normal grundsjälvrisk är 1 500 kronor.

För försäkrad byggnad anges i försäkringsbrevet antingen fullvärde eller ett försäkringsbelopp. Vid fullvärde gäller ingen beloppsbegränsning för ersättning utan byggnaden är försäkrad till det värde som den faktiskt har. Anges det ett försäkringsbelopp för byggnad är detta belopp det högsta vi kan betala för skada på byggnaden.

Eftersom vi ersätter marknadsvärdet på de föremål som skadats gör vi ett åldersavdrag med hjälp av en tabell som finns i villkoret. Är det inte helt nya föremål som förstörts så får du inte heller helt nya genom försäkringen. På byggnadsdelar gör vi ett avdrag för värdeminskning på grund av ålder, slitage och omodernitet med hjälp av tabell i villkoret.

Tänk på!

 • Det är du som är beställare och betalningsansvarig av tjänster och varor. Fakturor från den som utför en tjänst eller levererar varor ska därför ställas till dig. Då får du också de fördelar som finns i konsumentlagstiftningen, till exempel garantier och reklamationsrätt.
 • Försäkringsbolaget har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant eller om den skadade byggnaden ska återställas genom våra åtgärder.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

 1. Du anmäler skadan till oss.
 2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
 3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar. Om vi behöver göra en besiktning bokar vi en besiktningsman som kontaktar dig för att avtala en tid.
 4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera skadan skickar vi ett beslut till dig. Om hantverkare ska återställa skadan kan de sätta igång med arbetet.
 5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas eller efterhand som fakturor skickas in till oss. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
 6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.

Akut brand- eller vattenskada?

Ring 033-435 98 00. Våra handläggare finns på plats vardagar kl. 9–15. Övriga tider kopplas du automatiskt till vårt journummer.

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.