Skadeanmälan för dator eller surfplatta

Om din dator eller surfplatta har skadats eller stulits gör du enkelt din skadeanmälan här.

Det kan vara svårt att hänga med i omvärlden när datorn eller surfplattan går sönder eller blir stulen. Försäkringen kan bland annat lämna ersättning om datorn blir stulen eller vid utifrån kommande skada som sker plötsligt och oförutsett. Du anmäler enkelt skadan här.

Innan du anmäler

 • Gör en polisanmälan - Om dina saker blivit stulna eller försvunnit ska du göra en anmälan till polisen. Vi behöver en kopia av polisanmälan eller polisens diarienummer.
 • Leta fram inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis - Vi behöver veta inköpdatum, pris och var du har köpt det som du ska anmäla till oss.
 • Ta en bild - Skicka gärna med en bild på det skadade föremålet när du skickar in anmälan till oss.
 • Spara det som gått sönder - Kasta inte bort det skadade föremålet förrän du kommit överens med oss om det. Vi kan behöva få det skadade föremålet skickat till oss.

Anmäl skada

Självrisk och åldersavdrag

 • Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. Normal grundsjälvrisk är 1 500 kronor.
 • Eftersom vi ersätter marknadsvärdet på dina saker gör vi ett åldersavdrag med hjälp av en tabell som finns i villkoret. Är inte den skadade datorn eller surfplattan helt ny så får du inte heller en helt ny genom försäkringen.

Vad som ersätts och inte

 • Alla saker och händelser ersätts inte genom försäkringen. Datorer och surfplattor anses till exempel vara stöldbegärliga och då ställs högre krav på aktsamhet för att man ska kunna få ersättning för dem. Ett annat exempel är saker som du glömt kvar någonstans eller tappat bort som inte ersätts även om de senare blir stulna.
 • Om det är något tekniskt fel på egendomen gäller inte försäkringen. Då ska du istället vända dig till återförsäljaren.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

 1. Du anmäler skadan till oss.
 2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
 3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
 4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera dina saker skickar vi ett beslut till dig.
 5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
 6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.