Anmälan vid avstängning av brandtekniskt system

Här gör du som har ICAs Egendomsförsäkring för Lager och Kontor anmälan om av- och påslagning av brandtekniska system.

Har något hänt som gjort att du behövt stänga av ett brandtekniskt system för ditt Lager och Kontor? Avstängning av brandtekniska system som varar i mer än tio timmar behöver anmälas till oss. 

Anmälan ska göras minst 48 timmar innan planerad avstängning och så snart som möjligt vid akuta avstängningar. Du behöver även anmäla när det brandtekniska systemet är åter i drift.

Här gör du anmälan om när brandtekniskt system stängs av och sätts på.

Till anmälan

Bra att veta

Avstängning av brandtekniskt system ska alltid begränsa till så liten del av anläggningen som möjligt och till så kort tid som möjligt. Avstängning ska godkännas av Brandskyddsansvarig (vanligtvis risk- och säkerhetsansvarig) på anläggningen.

Brandtekniska system är:

  • Sprinklersystem och andra automatiska släcksystem, inklusive pumpar och vatten-/släckmedel-kapacitet.
  • Släcksystem - så som utvändigt brandpostnät och invändigt brandpostnät. Anmälan till försäkringsgivare erfordras inte vid avstängning av enskilda poster.
  • Brandlarm - Samtliga ingående delar, t.ex. detektering, larmfunktioner och vidarekoppling

Om ett brandtekniskt system måste stängas av helt eller delvis behöver du:

  • Ge information till berörd personal.
  • Kontrollera övriga brandtekniska installationer så att dessa är i funktion.
  • Ha skärpt brandberedskap.
  • Avbryta eventuell brandfarlig verksamhet i lokalerna.
  • Heta arbeten får inte utföras i aktuella lokaler, förutsatt att detta inte är grundorsaken till avstängning av brandtekniskt system.

Anmälan av skada Lager & Kontor

Anmälan skada

Dagtid 08.30 – 16.45
(sommartid 08.30 – 16.00)

Telefon: 08-98 33 60
(Sedgwicks växel)
Mejl: info@se.sedgwick.com

Anmälan efter ordinarie arbetstid:

Telefon: 031-703 17 27 (Jour via SOS Alarm)

Utöver ovanstående kan vid särskilda behov anmälan ringas eller skickas till:

Carl-Johan Klint
Telefon: 072-601 43 03
Mejl: carl-johan.klint@se.sedgwick.com

Claes Frick
Telefon: 070-675 80 90
Mejl: claes.frick@se.sedgwick.com