Anmäl viltolycka

Har du krockat med en älg, ren, ett rådjur eller annat vilt djur? Du anmäler enkelt din skada här.

Innan du anmäler

  • Gör en polisanmälan.
  • Ha registreringsnummer och förarens personnummer tillgängligt.
  • Finns det någon annan som sett händelsen? Om Ja, plocka fram kontaktuppgifter innan du anmäler.

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och åldersavdrag 

Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. Vagnskadeförsäkringen gäller utan självrisk vid krock med djur. 

Nästa steg  

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar. 

  1. Du anmäler skadan till oss.   
  2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.    
  3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig för kompletteringar.   
  4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning skickar vi ett beslut till dig.  Har du fått skador på din egen bil och har en försäkring som täcker det beställer du tid på en verkstad.   
  5. Självrisken betalar du till verkstaden.   
  6. När skadan är åtgärdad avslutas ärendet hos oss. 

Tänk på

Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synligt skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Läs mer om djurkollision här.

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.