Ansvarsförsäkring för ICA Fastigheter

ICA Försäkring erbjuder en förmånlig ansvarsförsäkring till ICA Fastigheter.

Vad ingår i försäkringen?

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen täcker skadeståndskrav som riktas mot ICA Fastigheter. ICA Försäkring utreder även om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandlar med den som kräver skadestånd samt för ICA Fastigheters talen vid eventuell rättegång. 

Anmäl skada

Dagtid 08.30–16.45

(sommartid 08.30–16.00)

Telefon: 08–98 33 60
(Sedgwicks växel)
Mejl: info@se.sedgwick.com

Anmälan efter ordinarie arbetstid:

Telefon: 031–703 17 27 (Jour via SOS Alarm)

Utöver ovanstående kan du vid särskilda behov ringa eller skicka anmälan till:

Carl-Johan Klint
Telefon: 072–601 43 03
Mejl: carl-johan.klint@se.sedgwick.com

Claes Frick
Telefon: 070–675 80 90
Mejl: claes.frick@se.sedgwick.com