ICA Försäkrings Egendoms- och avbrottsförsäkring

ICA Försäkring erbjuder en förmånlig egendoms- och avbrottsförsäkring till bolag inom ICA Gruppen.

Vad ingår i försäkringen?

Egendoms och avbrottsförsäkring

ICA Försäkrings Egendoms- och avbrottsförsäkring gäller för skador som inträffar på varor, inventarier och fastigheter. Det kan vara i samband med t ex brand eller ett vattenläckage som ovan nämnd egendom skadas. Om verksamheten ligger nere kan även ersättning från avbrottsförsäkringen betalas ut.

Anmälan vid avstängning av brandtekniskt system

Har något hänt som gjort att du behövt stänga av ett brandtekniskt system för ditt Lager och Kontor? Avstängning av brandtekniska system som varar i mer än tio timmar behöver anmälas till oss. 

Anmälan ska göras minst 48 timmar före planerad avstängning och så snart som möjligt vid akuta avstängningar. Du behöver även anmäla när det brandtekniska systemet åter är i drift.

Här gör du anmälan om/när brandtekniskt system stängs av och sätts på.

Till anmälan

Bra att veta

Avstängning av brandtekniskt system ska alltid begränsas till så liten del av fastigheten och verksamheten som möjligt och till så kort tid som möjligt. Avstängning ska godkännas av den som är Brandskyddsansvarig. 

Brandtekniska system är

  • sprinklersystem och andra automatiska släcksystem, inklusive pumpar och vatten-/släckmedel-kapacitet
  • brandlarm med samtliga ingående delar, t.ex. detektering, larmfunktioner och vidarekoppling.

Om ett brandtekniskt system måste stängas av helt eller delvis behöver du

  • ge information till berörd personal
  • kontrollera övriga brandtekniska installationer så att dessa är i funktion
  • ha skärpt brandberedskap
  • avbryta eventuell brandfarlig verksamhet i lokalerna
  • stoppa alla Heta arbeten i aktuella lokaler, förutsatt att dessa inte är grundorsaken till avstängning av brandtekniskt system. 

 

Anmäl skada

Dagtid 08.15–16.45

(sommartid 08.15–16.00)

Telefon: 08-98 33 60
(Sedgwicks växel)
Mejl: info@se.sedgwick.com

Anmälan efter ordinarie arbetstid:

Telefon: 031-703 17 27 (Jour via SOS Alarm)

Utöver ovanstående kan du vid särskilda behov ringa eller skicka anmälan till:

Carl-Johan Klint
Telefon: 072–601 43 03
Mejl: carl-johan.klint@se.sedgwick.com

Claes Frick
Telefon: 070–675 80 90
Mejl: claes.frick@se.sedgwick.com