Barnförsäkring

  Köp före 1-årsdagen och få 50 % rabatt i 12 månader
  En av de bästa i försäkringsjämförelse
  Gör hälsodeklarationen enkelt online

Tänk på att barnet ska vara utskrivet från BB.
*Försäkringsbeloppet påverkar vilken ersättning barnet får vid invaliditet och vissa diagnoser
Välj försäkringsbelopp*

En av Sveriges bästa barnförsäkringar

Bara det bästa är gott nog åt ditt barn. Med vår barnförsäkring kan du känna dig trygg när olyckan är framme.

Varför ska man teckna barnförsäkring?

Barnförsäkringen är ett omfattande och viktigt skydd vid både olycksfall och sjukdom som du kan köpa så snart ditt barn skrivs ut från BB.

När ska man teckna barnförsäkring?

Vi rekommenderar att du ordnar en barnförsäkring så tidigt som möjligt, helst direkt efter hemkomsten från BB. Detta eftersom försäkringen bara gäller för sådant som hänt under tiden du varit försäkrad. På det sättet kommer barnet ha bra skydd vid många av de sjukdomar och skador som det kan råka ut för under hela uppväxten.

ICAs barnförsäkring på delad ”bäst i test”

Vår barnförsäkring är på delad förstaplats i Konsumenternas Försäkringsbyrås oberoende jämförelse. Med andra ord kan du vara trygg i ditt val av barnförsäkring. Vi lägger extra vikt i ett bra skydd vid svår sjukdom. Vi vet nämligen att det är vanligare att barn får bestående skador vid sjukdomar än av olycksfallsskador. Dessutom har vi ett av de högsta bidragen vid en eventuell sjukvårdsvistelse. Se hela jämförelsen på konsumenternas.se.

50 % rabatt när du köper barnförsäkring före ettårsdagen

Ditt barn är värd ett bra skydd redan från start. Därför får du halva priset i 12 månader om du köper försäkringen innan barnet fyller ett år.

Vad ingår i barnförsäkringen?

ICAs barnförsäkring är en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Det gör den till ett viktigt komplement till kommunens försäkring, som ofta bara täcker olycksfallsskador under tiden barnet vistas i förskolan och skolan. Läs mer om vad barnförsäkringen innehåller.

Ekonomiskt skydd vid sjukdom

Vår barnförsäkring ger ersättning både för sjukdom och olycksfallsskador.

Olycksfallsskydd

Barnförsäkringen gäller dygnet runt för olycksfallsskador och ger också ersättning för till exempel skadade kläder, skor och glasögon. Den täcker vissa kostnader upp till fem år efter ett olycksfall, till exempel om barnets tänder skadats och detta leder till problem och tandvårdskostnader senare. 

Ersättning vid vård på sjukhus och hemma

Skulle ditt barn bli allvarligt sjukt eller skadat behöver du kunna vara där för ditt barn, antingen på sjukhuset, eller för eftervård hemma. Då kan barnförsäkringen ge dig som vårdnadshavare upp till 600 kr per dag, utöver den ersättning du får från Försäkringskassan. Vi betalar också ut ett engångsbelopp vid diagnos som gäller vissa allvarliga sjukdomar, till exempel cancer. 

Terapi – ICA värnar om hela familjen

När ditt barn mår dåligt, fysiskt eller psykiskt, drabbas hela familjen. Det kan handla om mobbning, psykisk ohälsa, cancer eller något i livet som är svårt att hantera och som gör att barnet, men också föräldrar och syskon, kan behöva stöd. Därför erbjuder vi upp till 15 tillfällen med kristerapi för ditt barn och din familj. Terapisamtalen ges i samarbete med Falck Healthcare.

Ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning

I Sverige har vi på många områden ett starkt socialt skyddsnät. Men för den som tidigt i livet råkar ut för ett handikapp som minskar arbetsförmågan är det ekonomiska skyddet i socialförsäkringen svagt. Den engångsersättning som barnförsäkringen ger vid medicinsk och ekonomisk invaliditet kan vara till stor hjälp för att förbättra livsvillkoren för både barnet och familjen på kort och lång sikt.

Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning – medicinsk invaliditet

Skulle barnet få en bestående funktionsnedsättning på grund av en olycksfallsskada eller sjukdom betalar vi en engångsersättning. Maxbeloppet vid högsta försäkringsbelopp är 7,5 miljoner kronor.

Sänkt arbetsförmåga – ekonomisk invaliditet

Om ditt barn råkar ut för en olycka eller sjukdom som påverkar den framtida arbetsförmågan kan ersättning betalas ut som en engångssumma, upp till 5 miljoner kronor vid högsta försäkringsbelopp.

Vilken försäkringsnivå väljer du?

Om du väljer ett högre ersättningsbelopp betalar försäkringen ut högre ersättning från vissa moment i försäkringen. Det är särskilt viktig om barnet till exempel får bestående men efter en olycksfallsskada eller sjukdom. Ett högre försäkringsbelopp innebär däremot inte att fler ersättningsmoment ingår i försäkringen.

Om barnet drabbas av till exempel medicinsk eller ekonomisk invaliditet betalas ersättningen ut i procent av det försäkringsbelopp du har valt, beroende på arbetsförmåga. ICAs barnförsäkring har fyra olika nivåer, från 700.000 kronor till 2,5 miljoner kronor.

Barnförsäkring som kan ge extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA får bonus på hela försäkringskostnaden.

Redan försäkrad?

Är ditt barn redan försäkrat i annat försäkringsbolag? Det är viktigt att du inte säger upp din nuvarande försäkring innan du fått bekräftelse från oss att försäkringen är godkänd hos oss till minst samma omfattning. Om dina barn är fullt friska och inte har varit sjuka så är det inga problem att byta barnförsäkring. Men om ditt barn har haft någon skada eller sjukdom kan det vara riskfyllt att byta försäkring eftersom den nya försäkringen inte kommer att gälla för de sjukdomarna eller skadorna, eftersom de fanns innan den nya försäkringen börjar gälla.

 

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För barnförsäkring som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 30 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och skadeanmälan

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Skadeanmälan

Till skadehanteringen