Barnförsäkring

  Köp före 1-årsdagen och få 50 % rabatt i 12 månader
 En av de bästa barnförsäkringarna i jämförelse
  Gör hälsodeklarationen enkelt online

Tänk på att barnet ska vara utskrivet från BB.
*Försäkringsbeloppet påverkar vilken ersättning barnet får vid invaliditet och vissa diagnoser
Välj försäkringsbelopp*

Varför barnförsäkring? 

Att vara förälder kan kännas oroligt många gånger. En barnförsäkring kanske inte minskar oron, men den kan hjälpa till om något faktiskt skulle hända.

En barnförsäkring kan ge ersättning och hjälp vid sjukdom och olycksfall, till exempel om barnet behöver vårdas på sjukhus eller hemma. Ni kan också få hjälp med rehabilitering och hjälpmedel, och invaliditetsersättning om barnet skulle få en bestående nedsättning. Kristerapi, både för barnet och övriga familjen, ingår också.

Barnförsäkring ålder – när kan man teckna? 

Vi rekommenderar att du tecknar en barnförsäkring så tidigt som möjligt, helst direkt efter hemkomsten från BB. På det sättet får barnet ett bra skydd vid många av de sjukdomar och skador som det kan råka ut för under hela uppväxten.

Om du har ett äldre barn som inte är försäkrat gäller förstås ”bättre sent än aldrig”. Hos oss kan du köpa barnförsäkring för barn som är till och med 17 år.

Barnförsäkringen omfattar sjukdomar och skador fram tills barnet är 25 år.

Barnförsäkring innan födsel 

För att en barnförsäkring ska gälla behöver det försäkrade barnet vara fött. En gravidförsäkring däremot gäller för både barnet och den gravida, innan födseln och under förlossningen. 

Vår barnförsäkring på delad ”bäst i test” 

Vår barnförsäkring ligger på en delad förstaplats i Konsumenternas Försäkringsbyrås oberoende jämförelse. Vi är extra måna om att du ska ha ett bra skydd vid svår sjukdom, och har en av de högsta ersättningarna vid sjukhusvistelse. Läs hela jämförelsen på konsumenternas.se.

Diagnosersättning

I vår barnförsäkring ingår en diagnosersättning. Det betyder att ni kan få en engångsersättning som motsvarar 10 procent av försäkringsbeloppet om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom. Exempel på sjukdomar och tillstånd som diagnosersättningen täcker är MS, barnreumatism och allvarlig brännskada. Se hela listan och förutsättningarna i de fullständiga villkoren.

Gäller barnförsäkring vid autism och ADHD?

Neuropsykiatriska störningar som exempelvis ADHD och autism, har begränsat skydd i vår barnförsäkring. Samma sak gäller psykisk sjukdom och beteendestörningar.

Dessa diagnoser kan däremot täckas in av den diagnosersättning som ingår i försäkringen, om de till exempel leder till att ni får omvårdnadsbidrag via Försäkringskassan.

Barnförsäkring – pris

Vilket pris du betalar för din barnförsäkring beror på hur högt försäkringsbelopp du vill ha, vilket i sin tur styr hur stor ersättningen kan bli om det händer något. Hos oss kan du välja mellan fyra olika försäkringsbelopp, från 700 000 kronor till 2 500 000 kronor.

Köper du försäkringen innan barnet fyllt 1 år, betalar du bara halva priset de första 12 månaderna.

Du ser dina prisalternativ genom att först ange barnets ålder, högre upp på sidan.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För barnförsäkring som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 30 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och skadeanmälan

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Skadeanmälan

Till skadehanteringen