Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Jag förstår

Barnförsäkring

  Köp före 1-årsdagen och få 50 % rabatt i 12 månader
  Högsta betyg i försäkringsjämförelse
  Gör hälsodeklarationen enkelt online

Tänk på att barnet ska vara utskrivet från BB.
*) Försäkringsbeloppet påverkar vilken ersättning barnet får vid invaliditet och vissa diagnoser
Välj försäkringsbelopp*

Ekonomisk trygghet om något händer ditt barn 

Barnförsäkringen är ett omfattande och bra skydd som du kan köpa så snart ditt barn skrivs ut från BB. Vi rekommenderar att du ordnar en barnförsäkring så tidigt som möjligt, helst direkt efter hemkomsten från BB. Detta eftersom försäkringen bara gäller för sådant som hänt under tiden du varit försäkrad. På det sättet kommer barnet ha bra skydd vid många av de sjukdomar och skador som det kan råka ut för under hela uppväxten. 

Högsta betyg till ICAs barnförsäkring

Vår barnförsäkring får toppbetyg av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Den oberoende jämförelsen visar bland annat att ICAs barnförsäkring har ett bra skydd vid svår sjukdom. Vi vet nämligen att det är vanligare att barn får bestående skador av sjukdomar än av olycksfallsskador. Då är det ovärderligt med en försäkring som ger barnet bästa möjliga förutsättningar inför vuxenlivet. Se hela jämförelsen på konsumenternas.se.

50 % rabatt när du köper barnförsäkring före ettårsdagen

Ditt barn är värt ett bra skydd redan från start. Därför får du halva priset i 12 månader om du köper försäkringen innan barnet fyller ett år.

Vad ingår i barnförsäkringen?

ICAs barnförsäkring är en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Det gör den till ett viktigt komplement till kommunens försäkring, som ofta bara täcker olycksfallsskador under tiden barnet vistas i förskolan och skolan. Läs mer om vad barnförsäkringen innehåller.

Ekonomiskt skydd vid sjukdom

Vår barnförsäkring ger extra bra ersättning både för sjukdom och olycksfallsskador. 

Olycksfallsskydd

Barnförsäkringen gäller dygnet runt för olycksfallsskador och ger också ersättning för till exempel skadade kläder, skor och glasögon. Den täcker vissa kostnader upp till fem år efter ett olycksfall, till exempel om barnets tänder skadats och detta leder till problem och tandvårdskostnader senare. 

Ersättning vid vård på sjukhus och hemma

Skulle ditt barn bli allvarligt sjukt eller skadat behöver du kunna vara där för ditt barn, antingen på sjukhuset, eller för eftervård hemma. Då kan barnförsäkringen ge dig som vårdnadshavare upp till 600 kr per dag, utöver den ersättning du får från Försäkringskassan. Vi betalar också ut ett engångsbelopp vid diagnos som gäller vissa allvarliga sjukdomar, till exempel cancer. 

Terapi – ICA värnar om hela familjen

När ditt barn mår dåligt, fysiskt eller psykiskt, drabbas hela familjen. Det kan handla om mobbning, psykisk ohälsa, cancer eller något i livet som är svårt att hantera och som gör att barnet, men också föräldrar och syskon, kan behöva stöd. Därför erbjuder vi upp till 15 tillfällen med kristerapi för ditt barn och din familj. Terapisamtalen ges i samarbete med Falck Healthcare.

Ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning

I Sverige har vi på många områden ett starkt socialt skyddsnät. Men för den som tidigt i livet råkar ut för ett handikapp som minskar arbetsförmågan är det ekonomiska skyddet i socialförsäkringen svagt. Den engångsersättning som barnförsäkringen ger vid medicinsk och ekonomisk invaliditet kan vara avgörande för att och förbättra livsvillkoren för både barnet och familjen på kort och lång sikt.

Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning – medicinsk invaliditet

Skulle barnet få en bestående funktionsnedsättning på grund av en olycksfallsskada eller sjukdom betalar vi en engångsersättning. Maxbeloppet vid högsta försäkringsbelopp är 7,5 miljoner kronor.

Sänkt arbetsförmåga – ekonomisk invaliditet

Om ditt barn råkar ut för en olycka eller sjukdom som påverkar den framtida arbetsförmågan kan ersättning betalas ut som en engångssumma, upp till 5 miljoner kronor vid högsta försäkringsbelopp.

Vilken försäkringsnivå väljer du?

Om barnet drabbas av till exempel medicinsk eller ekonomisk invaliditet betalas ersättningen ut i procent av det försäkringsbelopp du har valt, beroende på arbetsförmåga. ICAs barnförsäkring har fyra olika nivåer, från 700.000 kronor till 2,5 miljoner kronor.

Extra ICA-bonus 

Har du ICA-kort? Då får du automatiskt bonus på hela försäkringskostnaden! Om du har ICA-bankkort får du dessutom dubbel bonus på allt du handlar med det i ICA-butikerna när du samtidigt har försäkring, lån eller sparande hos oss.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För barnförsäkring som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 30 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och skadeanmälan

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Skadeanmälan

Till skadehanteringen

Välj ICA Försäkring

Fler bonuspoäng när du skaffar försäkring

Du som har något av ICAs kort och tecknar försäkring hos oss får alltid bonus på hela försäkringskostnaden. Du får dessutom dubbel bonus när du betalar med ICA-kortet på ICA.

Få koll på dina matkostnader?

ICA Spara appAppen ICA Spara håller du koll på matekonomin för dig och din partner. Du kan också se inkomster, utgifter, lån, avtal och abonnemang på ett ställe.

› Ladda ner appen här