Anmäla parkeringsskada

Har din bil blivit påkörd eller skadad när den stått parkerad och den ansvarige smiter från platsen? Då anmäler du din parkeringsskada här.

Anmäla parkeringsskada

Det kan vara besvärligt när bilen står parkerad och blir påkörd av ett annat fordon som smiter. Därför ska vi försöka hjälpa dig så snabbt som möjlig. Här kan du enkelt anmäla din parkeringsskada.

När det är ett okänt trafikförsäkringspliktigt fordon kört på din parkerade bil kan du få skadan betald av Trafikförsäkringsföreningen men skadan hanteras av oss.

Innan du anmäler

  • Gör en anmälan på händelsen hos polisen
  • Ha registreringsnummer tillgängligt
  • Finns det någon annan som sett händelsen? Om Ja, plocka fram kontaktuppgifter innan du anmäler.

Tänk på!

Parkeringsskador regleras enligt Trafikförsäkringsföreningens riktlinjer. Det finns vissa kriterier som måste uppnås för att skadan ska bli bedömd som en godkänd parkeringsskada.

Om du har krockat med ett annat fordon som du vet registreringsnumret på anmäler du skadan som trafikskada.

Om skadan inträffat i utlandet ska du göra anmälan här.

Gör skadeanmälan på webben

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

  1. Du anmäler skadan till oss.  
  2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
  3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.  
  4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning skickar vi ett beslut till dig.  Har du fått skador på din egen bil och har en försäkring som täcker det kommer du att få beställa tid på en verkstad.  
  5. Självrisken betalar du till verkstaden.  
  6. När skadan är åtgärdad avslutas ärendet hos oss.

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.