Anmäla trafikskada

Har du varit med om en trafikolycka? Läs mer och anmäl din skada direkt online.

Här anmäler du alla typer av trafikolyckor. Så krockar du till exempel med ett annat fordon eller med en gångtrafikant kan du enkelt anmäla skadan här på vår hemsida.  För att få ersättning för din egen bils skador när du krockar behöver du ha en helförsäkring.

Innan du anmäler 

  • Ha registreringsnummer och förarens personnummer tillgängligt 
  • Finns det någon annan som sett händelsen? Om Ja, plocka fram kontaktuppgifter innan du anmäler. 

Tänk på!

Trafikolyckor regleras enligt Trafikförordningen och trafikskadelagen. Oavsett vems fel det var ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolagen utreder sedan vem som är vållande till trafikolyckan.  

Har du känningar i nacke eller rygg är det bra om du kontaktar sjukvård som får undersöka detta. 

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk   

Självrisk är den del av skadan som du får betala själv om du är ansvarig för krocken. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. 

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.   

  1. Du anmäler skadan till oss.  
  2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.   
  3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.  
  4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning skickar vi ett beslut till dig. Har du fått skador på din egen bil och har en försäkring som täcker det kommer du att få beställa tid på en verkstad.  
  5. Självrisken betalar du till verkstaden.  
  6. När skadan är åtgärdad avslutas ärendet hos oss.

Har du blivit skadad i trafiken?

Om du har blivit skadad i eller av ett fordon som är försäkrat hos ICA Försäkring kan du få ersättning från oss genom trafikförsäkringen, klicka här för att läsa mer och anmäla olycksfallsskada

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.

Tillfälliga problem

Just nu har vi problem med vår digitala skadeanmälan. Om du upplever problem kan du fylla i nedan skadeanmälan och mejla den till oss. 

Fyll i skadeanmälan