Bilolycka utomlands

Här anmäler du skada om du råkat ut för en olycka eller annan skada på din bil i utlandet.

Gör skadeanmälan på webben

Bärgning i utlandet

Ring SOS International: +46 8 51 79 28 17

Besök oss på Facebook

Om du har en fråga om våra försäkringar svarar vi på frågor via Facebook alla vardagar kl 8-17.

› Till ICA Försäkring på Facebook

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.