Företagsinformation

Vi erbjuder bra försäkringar till schyssta villkor, våra försäkringar är prisvärda och generöst utformade.

Detta är ICA Försäkring

Vi erbjuder bra försäkringar till schyssta villkor, våra försäkringar är prisvärda och generöst utformade. För en god magkänsla. Självklart får du som är stammis bonus på dina försäkringar på samma sätt som när du köper mat i en ICA-butik. Och som grädde på moset får du dessutom en massa bra erbjudanden som kan göra din vardag lite tryggare. Visst låter det bra?

Vi erbjuder bland annat försäkringar för hem, hus, studenthem, fritidshus, bil, släp, husvagn, båt, moped, MC, resa, hund, katt, graviditet, barn och olycksfall. Dessutom lanserar vi nya försäkringar löpande.

ICA Försäkring började sälja försäkringar den 1 oktober 2015. Försäkringsbolaget, med säte i Solna, är dotterbolag till ICA Banken och ingår i ICA Gruppen. Organisationsnummer: 556966-2975.

Välkommen till Sveriges nya försäkringsbolag.

ICA Försäkrings ledning

 


Caroline Farberger VD ICA Försäkring Mattias Trostek, CIO Olov Dahlberg, Chef Produkt
Caroline Farberger  Mattias Trostek  Olov Dahlberg
vd CIO  chef produktTove Hässler, Chefsjurist Maria von Schéele, chef compliance Lovisa Seward, Skadechef
Tove Hässler Maria von Schéele Lovisa Seward
chefsjurist chef compliance skadechefMagnus Elofsson, CFO Tobias Schillén, CDO
Magnus Elofsson Tobias Schillén Marina Stolin
CFO CDO CRO  Jonas Roselius, Chef Kundservice  
  Jonas Roselius  
  chef kundservice  ICA Försäkrings vd Caroline Farberger har som bisyssla också uppdrag som styrelseledamot i Erik Penser Bank AB.

ICA Försäkrings styrelse

Sven Lindskog, styrelsens ordförande, CFO ICA Gruppen
Född: 1963
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: -
Erfarenhet: CFO för Höganäs Group (2007-2014). CFO Sardus Group (2006-2007). CFO Unilever Nordic (2005-2006). Andra ledande befattningar för Unilever i Norden (1998-2004). Unilever global head office Holland (1996-1998). Unilever Ungern (1994-1996). Unilever Sverige (1989-1993).
Övrigt: Anställd på ICA Gruppen sedan 2014 och medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan 2014

Marie Halling, vd ICA Banken
Född:
1963
Utbildning: Juristutbildning
Erfarenhet: Swedbank (2005-2014) bland annat som chef för Östra regionen och medlem i Swedbanks koncernledning, chef för Retail Banking and Private Banking. FöreningsSparbanken (1996-2005) bland annat som chef för Corporate Banking FöreningsSparbanken Stockholm.
Övrigt: Anställd på ICA och medlem i ICAs koncernledning sedan 2014

Catharina Lagerstam, extern ledamot
Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör, civilekonom, ekonomie doktor
Övriga uppdrag: Vice ordförande i Stiftelsen Franska Skolan. Styrelsemedlem i Franska Skolans Fastighetsstiftelse. Styrelsemedlem i AB Fattighuset. Ägare till och ordförande i Quaestus AB.
Erfarenhet: Erfarenhet av finansverksamhet, medlem av företagsledningen, ansvarig för Investor Relations för Société Européenne de Communication, SEC, Luxemburg (1999). Finanschef för Hufvudstaden AB (1997-1999). Föreningsbanken (1994-1997). Bankstödsnämnden (1993-1994). Styrelsemedlem Erik Penser AB. Styrelsemedlem Erik Penser Bankaktiebolag AB. Styrelsemedlem Retail Finance Europe AB. Styrelsemedlem i Landshypotek AB. Styrelsemedlem i Kommuninvest Sverige AB. Styrelsemedlem i StyrelseAkademien Stockholm.

Carl-Olof Bouveng, extern ledamot
Född: 1963
Utbildning: Stockholms universitet, juristlinjen, Duke Law School, Master of Laws
Övriga uppdrag: Delägare i Advokatfirman Lindahl, styrelseledamot i National Geographic Society

Per Fornander, extern ledamot
Född: 1963
Utbildning: IHM Business School, Marknadsekonom
Erfarenhet: 25 års erfarenhet som ledare inom försäkringsbranschen, varav 20 år på företagslednings- och koncernledningsnivå som bl.a. vd för Moderna Försäkringar (2011-2016), vd för Gjensidige Sverige (2006-2010) och chefsuppdrag inom Trygg-Hansa, Holmia och Länsförsäkringar
Övrigt: Per är idag engagerad inom rekryteringsfirman WES, Women Executive Search

Christer Karlsson, extern ledamot
Född: 1967
Utbildning: Stockholms Universitet, IFL Executive Education Sigtuna
Erfarenhet: CFO-konsult & rådgivare, CFO Shortcut Media Group, styrelseledamot Moment Hotels Malmö, styrelseledamot Vardia, CFO TSS, CFO Nordea Liv & Pension, CFO Movestic Liv & Pension.
Övrigt: Styrelseledamot i ICA Försäkring fr o m november 2016

Stefan Svensson, arbetstagarrepresentant
Erfarenhet: Affärsstöd ICA Försäkring, försäkringstjänsteman ICA Försäkring, senior försäkringsrådgivare Trygg-Hansa, försäkringsrådgivare Trygg-Hansa

Vi tål att jämföras

På Konsumenternas.se kan du jämföra och se hur ICA Försäkrings försäkringar står sig mot andra försäkringsbolag.

› Till Konsumenternas.se

Vad sägs om att vi ringer dig?

Vi kan kontakta dig för en försäkringsgenomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här