Skada under resa

Sjukdom eller olycksfall på resa

Har du råkat ut för sjukdom eller skada under din resa? Anmäl din skada här.

Med hemförsäkringens reseskydd kan du få ersättning för olika typer av skador. Här hittar du information om hur du går vidare beroende på vad det gäller.

Avbeställningsskydd

Om du har behövt avboka din resa

Resestartskydd

Kom du inte i tid till din resa? Läs mer och anmäl skada här.

Personförsening

Anmäl försenad eller inställd resa här.

Bagageförsening

Om ditt bagage varit försenat gör du din skadeanmälan här.

Vid sjukdom eller olycksfall utomlands

Kontakta SOS International på telefon +4570 10 50 50.

Katastrofskydd

Om du exempelvis måste avbryta din utlandsresa.