Bagageförsening – gör skadeanmälan

Har ditt bagage blivit försenat? Läs mer och gör din skadeanmälan enkelt online.

Bagageförsening – gör skadeanmälan

Att bagaget blir försenat till resmålet kan innebära att man får extrakostnader för att köpa nytt. Om ditt bagage anländer mer än sex timmar efter dig kan du därför få ersättning från hemförsäkringen med 500 kronor per dygn som du är utan bagage. Vi försöker hjälpa dig så snabbt som möjligt om du råkar ut för en skada. Anmäl skadan här på vår hemsida för att ansöka om ersättning.

Innan du gör skadeanmälan

  • PIR-rapport - Vänd dig till personalen på flygplatsen för att göra en PIR-rapport (Property Irregularity Report).
  • Resehandlingar - Leta reda på resehandlingar, både för ursprungsresan och den nya resan. Alla resenärerna ska finns med, tillsammans med resans längd och pris (för hotell och transport).

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och ersättningsbelopp

  • Bagageförsening gäller utan självrisk.
  • Vid försening mer än sex timmar lämnas ersättning med 500 kronor per dygn i högst 3 dygn. Det högsta ersättningsbeloppet är totalt 5 000 kronor oavsett antal personer eller dygn det rör sig om.

Tänk på!

Med bagage avses de väskor som du har checkat in.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

  1. Du anmäler skadan till oss.
  2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
  3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
  4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera skadan skickar vi ett beslut till dig.
  5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
  6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.