Olycksfall utomlands – gör skadeanmälan

Har du råkat ut för sjukdom eller olycksfall på ditt resmål? Då anmäler du enkelt din skada här.

Att söka läkarvård utomlands är ovant för de flesta. Därför ska vi försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt om du råkar ut för en skada. Kontakta SOS International för att få hjälp med sjukvård i det land du befinner dig. Väl hemma kan du anmäla skadan här på vår hemsida för att få tillbaka eventuella utlägg. Om du har tilläggsförsäkringen Rese Plus kan du dessutom få en ersättningsresa om resan inte kan utnyttjas fullt ut på grund av ordinerad vila inomhus över mer än halva restiden. 

Innan du anmäler

 • Kontakta SOS International - Om du insjuknat eller råkat ut för ett olycksfall och behöver akut vård utomlands, ska du i första hand kontakta SOS International på telefon +46 8 51 79 28 17. De kan vägleda dig och sköter kontakten med vårdgivaren i det land du befinner dig i och oss som försäkringsbolag.
 • Sjukhusvård i EU-/EES-land eller Schweiz - Behöver du få, eller har fått, sjukhusvård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz? Läs här om vad som gäller. Om Försäkringskassan inte betalar hela kostnaden kan du få ersättning från hemförsäkringen.
 • Läkarintyg - Be om ett läkarintyg från behörig läkare på semesterorten, gärna på engelska.
 • Resehandlingar - Leta reda på resehandlingar från resebyrån där alla resenärerna finns med, tillsammans med resans pris (för hotell och transport) och längd.
 • Spara kvitton - Samla ihop kvitton på kostnader du haft i samband med sjukdomen eller olycksfallet.

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och åldersavdrag

 • Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. Normal grundsjälvrisk är 1 500 kronor.
 • Om du har Rese Plus gäller försäkringen utan självrisk.

Tänk på!

 • Reseförsäkringen gäller inte för vårdbehov som fanns redan innan avresan startade. Du ska aldrig ge dig iväg på en resa om läkare avråder från det.
 • Vissa sporter eller upplevelser anses vara särskilt farliga och försäkringen gäller därför inte för skador som har samband med dem. Det är till exempel boxning, bungyjump, fallskärmshoppning, offpiståkning och fridykning. Hela förteckningen finns i villkoret.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

 1. Du anmäler skadan till oss.
 2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
 3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
 4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera dina saker skickar vi ett beslut till dig.
 5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
 6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.