Skadeanmälan för katastrofskyddet

Har det uppstått en katastrof på ditt resmål? Läs mer och gör din skadeanmälan här.

Att snabbt ta sig hem från ett katastrofområde kan innebära extrakostnader. Om du omedelbart måste avbryta utlandsresa på grund av att det uppstått naturkatastrof, epidemi, terrorism eller krig kan du få ersättning från hemförsäkringen för nödvändiga och skäliga merkostnader. Vi ska försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt om du råkar ut för en skada. Anmäl skadan här på vår hemsida för att ansöka om ersättning.  

Innan du anmäler

 • Bokning - Boka av eller boka om din biljett.
 • PIR-rapport - Bifoga underlag på hur mycket pengar du får tillbaka från researrangören eller vilka merkostnader du drabbas av.
 • Resehandlingar - Leta reda på resehandlingar, både för ursprungsresan och den nya resan. Alla resenärerna ska finns med, tillsammans med resans längd och pris.

Välj "Personförsening" som alternativ när du påbörjar skadeanmälan.

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och ersättningsbelopp

 • Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. Normal grundsjälvrisk är 1 500 kr. Om du har Rese Plus slipper du självrisken.
 • Vi betalar högst 10 000 kronor per försäkrad person.

Tänk på!

 • Händelsen ska ha ägt rum under din resa, inträffat på den plats du befinner dig och fått till följd att Sveriges Utrikesdepartement avråder från resor till det aktuella området.
 • I område som drabbats av krigsutbrott gäller försäkringen inom tre månader räknat från oroligheternas utbrott om du vistades i det drabbade området vid utbrottet. Du får inte ha deltagit i händelserna eller tagit befattning med dem som rapportör eller liknande.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

 1. Du anmäler skadan till oss.
 2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
 3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
 4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera skadan skickar vi ett beslut till dig.
 5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
 6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.