Om du behövt avboka resa

Behöver du ställa in din resa? Om du av någon anledning behöver avboka din resa gör du enkelt skadeanmälan här.

Att du inte kan komma iväg på din resa är så klart tråkigt. Om du, någon närstående eller ditt resesällskap skulle råka ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall kan du få ersättning för kostnader till följd av att du tvingas avbeställa resan. Du kan också få ersättning om du tvingas avbeställa resan på grund av att din bostad drabbas av en allvarlig skada. Anmäl skadan här på vår hemsida för att ansöka om ersättning. 

Innan du gör skadeanmälan

 • Bokning - Boka av din biljett.
 • Läkarintyg - Gå till en behörig och opartisk läkare och be om ett läkarintyg. (Tänk på att det behöver vara ett vanligt läkarbesök, inte digitalt eller via telefon.)
 • Resehandlingar - Leta reda på resehandlingar, både för ursprungsresan och den nya resan. Alla resenärerna ska finns med, tillsammans med resans längd och pris (för hotell och transport).

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och ersättningsbelopp

Avbeställningsskyddet gäller utan självrisk.Den högsta ersättning du kan få är resans pris eller den maximala ersättningsnivån för researrangemang om resans pris är högre än detta.

Tänk på!

 • Försäkringen gäller inte för resa som betalats med bonuspoäng.
 • Försäkringen gäller inte vid sjukdom, olycksfall eller skada som inte är akut eller som var känd vid beställning av resan. Den gäller inte heller vid avbeställning i samband med graviditet eller förlossning efter vecka 28 i graviditeten.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

 1. Du anmäler skadan till oss.
 2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
 3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
 4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera skadan skickar vi ett beslut till dig.
 5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
 6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.