Anmäl försenad eller inställd resa

Har ditt flyg, tåg eller annat färdmedel blivit försenat eller inställt? Då gör du din skadeanmälan här!

Att bli försenad under en resa gör att man missar värdefull tid på resmålet. Om du bokat en resa med ett allmänt färdmedel, till exempel flyg eller tåg, och den blir inställd eller försenad med minst sex timmar kan du därför få ersättning från hemförsäkringen med upp till 5 000 kr. Vi ska försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt om du råkar ut för en skada. Anmäl skadan här på vår hemsida för att ansöka om ersättning.  

Innan du anmäler

  • Intyg - Skaffa ett skriftligt intyg från bolaget du reste med som visar varför flyget, tåget eller liknande blev inställt eller försenat.
  • Resehandlingar - Leta reda på resehandlingar, både för ursprungsresan och den nya resan. Alla resenärerna ska finns med, tillsammans med resans pris.

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och ersättningsbelopp

  • Resestartskydd gäller utan självrisk.
  • Vid försening mer än sex timmar lämnas ersättning med 500 kronor per dygn och försäkrad person under längst 10 dagar. Det högsta ersättningsbeloppet är totalt 5 000 kronor.

Tänk på!

Resestartskyddet gäller bara om förseningen beror på att allmänt färdmedel blir försenat eller inställt på grund av tekniskt fel, väderlekshinder, naturkatastrof, strejk eller fackliga åtgärder som inleds efter det att resan har startat, myndighetsingripande eller ingripande av annan person genom rättsstridigt tvång (till exempel flygplanskapning).

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

  1. Du anmäler skadan till oss.
  2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
  3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
  4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera skadan skickar vi ett beslut till dig.
  5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
  6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.