Corona och dina försäkringar

Vi följer noga utvecklingen och råden från myndigheterna. Samtidigt fortsätter vår verksamhet och dina försäkringar att fungera som vanligt. Här har vi samlat information kring covid-19.

Jourhavande kompis – hjälp till självhjälp för unga

Psykisk ohälsa är ett växande problem i hela samhället. Det kan handla om allt från oro och sömnproblem, till ångest och svårigheter att hantera vardagen. När unga hamnar i psykisk ohälsa blir det förstås tuffare att klara skolan, studierna och komma ut på arbetsmarknaden. ICA Banken och ICA Försäkring samarbetar med Jourhavande kompis för att fler unga ska få möjligheten att prata med någon.

› Läs mer om vårt och ICA Bankens samarbete med Jourhavande kompis

Terapi för hela familjen

När ditt barn mår dåligt drabbas hela familjen. Inom ramen för barnförsäkringen erbjuder vi upp till 15 tillfällen med kristerapi för ditt barn och din familj. Terapisamtalen ges i samarbete med Falck Healthcare.

› Läs mer om innehållet i vår barnförsäkring