Min försäkring saknas i Försäkringsutmanaren? Varför?

Om du upplever att vissa av dina försäkringar saknas i din överblick i Försäkringsutmanaren kan det bero på några olika saker:

 • Din försäkring är registrerad på en annan person i hushållet
  Det är vanligt att vissa försäkringar är tecknade på en familjemedlem även om den omfattar hela hushållet. Till exempel hemförsäkringar, bilförsäkringar eller barnförsäkringar.
 • Tillfälligt tekniskt fel hos försäkringsbolaget
  Försäkringsutmanaren är beroende av dina andra försäkringsbolags system för att kunna hämta information. Om du får ett felmeddelande kan det bero på ett tillfälligt tekniskt fel i dessa system. Vänta gärna någon dag och prova sedan igen.
 • Du har inga gällande försäkringar hos det valda försäkringsbolaget
  Ibland kan det vara så enkelt som att du inte har några försäkringar hos det försäkringsbolag du valt. Det händer ganska ofta och kan bero på att du har bytt försäkringsbolag, missat att förnya en försäkring eller att försäkringen ännu inte börjat gälla.
 • Dina försäkringar är av annan typ än de vi har support för just nu
  Det finns några typer av försäkringar som vi inte kan visa, till exempel livförsäkringar och pensionsförsäkringar.