Frågor och svar

Skadehantering

Vad ska jag göra vid skada?

Svar:

Flera av våra försäkringar kan du göra en skadeanmälan direkt på webben och här hittar du information om hur du gör en skadeanmälan beroende på vilken försäkring det gäller.

Vart ringer jag om jag behöver bilassistans efter kontorstid?

Svar:

Ring vår bilskadejour på telefon 033-78 60 569 om du behöver bilassistans efter kontorstid.