Frågor och svar

Skadehantering

Vad gör jag om jag får en skada?

Svar:

Flera av våra försäkringar kan du göra en skadeanmälan direkt på webben och här hittar du information om hur du gör en skadeanmälan beroende på vilken försäkring det gäller.

Du kan också ringa in och göra en skadeanmälan på 033-435 98 00, vardagar vardagar 9-16.

Var ringer jag om jag behöver bilassistans efter kontorstid?

Svar:

Du ringer vår bilskadejour på telefon 033-78 60 569.