Hur fungerar användning av Försäkringsutmanaren?

Försäkringsutmanaren samlar ihop och ger dig en överblick av alla dina försäkringar hos olika försäkringsbolag. Du har fortfarande kvar dina avtal med respektive försäkringsbolag och behöver därför vända dig till dem om du vill förändra något i dina pågående försäkringar. Vi kan inte ändra något i dina försäkringar hos andra bolag och flyttar aldrig en försäkring om du inte uttryckligen bett oss om det. Vill du byta till en ICA-försäkring hjälper vi dig självklart att säga upp din gamla försäkring.