Hur funkar det med ICA stammispoäng på försäkringar?

Du får stammispoäng på försäkringskostnaden, precis som när du handlar på ICA.

Det betyder att om din försäkring kostar 1 000 kronor, får du också 1 000 poäng. Poängen delas ut i takt med att du betalar din försäkring.

Betalar du försäkringen årsvis får du poängen en gång per år. Betalar du försäkringen månadsvis får du också poängen månadsvis.