Omfattar hemförsäkring familjen?

För att fler än du ska omfattas av din hemförsäkring är det viktigt att de är skrivna på samma adress som du och att rätt antal personer står med i försäkringsbrevet.

Ska någon flytta in eller ut behöver du kontakta oss så att vi kan hjälpa dig justera antalet hushållsmedlemmar i försäkringen.

Du når oss vardagar 08.00–17.30 på telefon 033-47 47 90.