Ställa av och på fordon – hur fungerar det?

När du ställer av ditt fordon i Vägtrafikregistret får vi besked om detta från Transportstyrelsen och du behöver alltså inte kontakta oss.

Hel- och halvförsäkring
Har du halvförsäkring bil eller helförsäkring bil ändras den automatiskt till en avställningsförsäkring, som ger ett mer begränsat skydd och täcker bland annat brand, glasskada, stöld och rättsskydd. Avställningsförsäkringen gäller under resten av försäkringsperioden och förnyas sedan automatiskt.

När du väljer att ställa på bilen igen ändras bilförsäkringen tillbaka till din tidigare omfattning, utan att du behöver göra något.

Trafikförsäkring
Har du enbart trafikförsäkring avslutar vi den i samband med att du ställer av ditt fordon och det kommer alltså vara oförsäkrat under avställningsperioden.

När du vill ställa på fordonet igen, kontakta kundservice på 033-47 47 90 för att teckna en ny försäkring.

Läs mer om hur du kan ställa av och ställa på bilen.