Reseförsäkring
Studera utomlands

  Skräddarsydd för utlandsstudier
  Akut sjukvård och hemtransport ingår
  Ersättning för outnyttjade kursavgifter

Skräddarsydd försäkring för utlandsstudier

Vid utlandsstudier känns det tryggt att ha en bra och omfattande försäkring i ryggen om olyckan är framme. Reseförsäkring Studera utomlands ger ett omfattande skydd för dig och dina prylar. Försäkringen erbjuds i samarbete med reseförsäkringsspecialisten Europeiska ERV.

Bra skydd när du studerar utomlands

Att studera utomlands kan vara en stor omställning – ett nytt land, ett annat språk, nya bekantskaper och massor av saker att lära sig. Då kan det kännas tryggt att veta att man har en bra och omfattande försäkring i ryggen om olyckan skulle vara framme. Med den här försäkringen kan du bland annat få ersättning om du blir bestulen på saker du har med dig, som dator eller telefon. Du kan också få hemtransport om du skulle bli allvarligt sjuk eller skadad, och om du tvingas avbryta dina studier kan du få ersättning för outnyttjade kursavgifter.

Prisvärd försäkring för dig som är student

Det är vanligt att reseskyddet i hemförsäkringen inte gäller vid studier på annan ort. Därför finns reseförsäkringen Studera utomlands! Den innehåller det mesta som brukar ingå i en hemförsäkrings reseskydd. Dessutom ingår flera extra delar, speciellt utformade för dig som studerar utomlands.

Exempel på vad som ingår:

Skydd för det du har med dig

Försäkringen skyddar dina ägodelar som du har med på resan, till exempel dator och mobiltelefon, mot stöld och skadegörelse. Du kan också få ersättning för stulna kontanter upp till max 2 000 kronor.

Sjukvård och hemtransport

Om du behöver vård för akut sjukdom eller olycksfall kan du få ersättning för vårdkostnaderna. Det gäller även akut tandvård. Försäkringen täcker också kostnaden för hemtransport med till exempel ambulansflyg för att fortsätta vården i Sverige.

Ny hemresa om du behöver resa hem tidigare 

Skulle något oförutsett hända dig eller dina anhöriga så att du tvingas avbryta resan och åka hem i förtid, kan du få ersättning för merkostnader, exempelvis en ny hemresa.

Ersättning för outnyttjade kursavgifter

Om du måste avbryta dina studier tidigare än planerat kan du få ersättning för de kursavgifter som du inte kunnat utnyttja.

Ansvars-, överfalls- och rättsskydd

Hamnar du i tvist eller krävs på skadestånd kan du få hjälp med kostnaderna för advokat och rättegång. Om du råkar ut för överfall kan försäkringen ge ersättning för sveda och värk, fysiskt och psykiskt lidande samt bestående men.

› Mer om vad som ingår i Reseförsäkring Studera utomlands

Vem kan köpa reseförsäkring?

Reseförsäkring Studera utomlands kan köpas av dig som är 18–44 år och folkbokförd i Sverige eller Norge. Försäkringen kan köpas för upp till ett år. Tänk på att du måste ha köpt den senast dagen före avresa och betalat premien för att försäkringen ska gälla fullt ut. Om du kommer hem tidigare än planerat betalar vi tillbaka återstående premie.

Reseförsäkring som kan ge extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA får poäng på hela försäkringskostnaden.

Försäkringsgivare är Europeiske Rejseforsikring, AS CVR-nr 62940514 genom Europeiska ERV filial org nr 516410-9208.

Självrisker Reseförsäkring Studera utomlands

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid skadetillfället.

Rättsskydd

Försäkringen gäller med en självrisk på 10 % av den totala skadekostnaden, dock lägst 2.500 kronor. Vid överklagan gäller självrisken för varje instans.

För övrigt gäller reseförsäkringen utan självrisk.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För reseförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

ICA Försäkring har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet och agerar förmedlare av reseförsäkring.

Försäkringsgivaren (Europeiske Rejseforsikring genom Europeiska ERV filial) och försäkringsförmedlaren (ICA Försäkring) står under Finansinspektionens tillsyn.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Villkor och blanketter

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Europeiska ERV

ICAs reseförsäkringar erbjuds i samarbete med reseförsäkringsspecialisten Europeiska ERV.

Välj ICA Försäkring

100 kr i bonus på ICA när du köper reseförsäkring

Solhatt och sandalerNär du köper någon av våra reseförsäkringar för minst 300 kr får du automatiskt 100 kr insatta på ditt stammiskonto.*

› Skaffa reseförsäkring hos oss

*) För att få ICA-bonus behöver du vara stammis på ICA. Är du inte det kan du skaffa ICA-kort här eller ansöka om ICA Bankens kort här.

Tips för reseapoteket

Har du allt nödvändigt inför resan? Hitta produkterna du behöver i ditt reseapotek på Apotek Hjärtat.