Livförsäkring

En livförsäkring kan hjälpa dina närmaste ekonomiskt om du skulle avlida innan du fyllt 75 år. Du väljer beloppet själv.

Livförsäkring pris

Fyll i dina uppgifter och räkna ut ditt pris på livförsäkring hos oss.

Hur fungerar livförsäkring?

En livförsäkring betalar ut ett belopp till dina efterlevande om du skulle dö före en viss ålder. Som efterlevande räknas i första hand din partner – det vill säga make, maka, sambo eller registrerad partner – och i andra hand dina barn eller närmaste släkting enligt arvsrätten. Vår livförsäkring täcker dödsfall upp till 75 års ålder. 

Livförsäkring belopp

Du väljer själv vilket belopp dina efterlevande ska få. Hos oss kan du välja 500 000 kronor som lägst och 2 miljoner kronor som högst. Vilket belopp du väljer påverkar förstås ditt pris. När du beräknar ditt pris ser du hur stor skillnaden blir mellan olika försäkringsbelopp.

Livförsäkring ålder – och andra förutsättningar

Du kan teckna en livförsäkring hos oss om du är mellan 18 och 64 år. Försäkringen gäller sedan fram tills du fyller 75 år.

För att teckna vår livförsäkring behöver du också:

  • vara bosatt i Sverige
  • vara fullt frisk och fullt arbetsför
  • ha ett BMI på över 17 och under 35

Du ska inte ha medicinerats för, eller haft kontakt med vården för en kronisk eller återkommande sjukdom de senaste 12 månaderna, eller ha ett sjukvårdsbesök planerat för ett odiagnostiserat tillstånd eller symptom. Du ska inte heller ha fått behandling för TIA/stroke, cancer, hjärt- eller kärlsjukdom, immunbristsjukdom, nedsatt njurfunktion eller diabetes. 

Livförsäkring hälsodeklaration

För att kunna teckna en livförsäkring hos oss behöver du fylla i en hälsodeklaration, som sedan ligger till grund för försäkringsavtalet. Det är viktigt att du besvarar alla frågor sanningsenligt, annars kan försäkringen vara ogiltig. 

Förmånstagare

Förmånstagare är den person vi betalar ut försäkringsbeloppet till om du skulle dö. Om du inte gjort ett aktivt val är det eventuell make, maka, sambo eller registrerad partner som är förmånstagare i din livförsäkring i första hand, och i andra hand dina arvingar. 

Om du vill att försäkringsbeloppet ska betalas ut till någon annan kan du ändra det genom ett så kallat förmånstagarförordnande, som ska anmälas skriftligt till försäkringsgivaren AXA. Hör av dig via e-post till clp.se.kundservice@partners.axa eller telefon 08-502 520 71 för att få en blankett.

Tjäna stammispoäng på din livförsäkring

Som tack för att att du är en trogen ICA-kund får du som är stammis på ICA stammispoäng på allt du betalar för din livförsäkring. Poäng som sedan kan ge bonus att handla för.

Vad livförsäkringen omfattar

Vid dödsfall kan försäkringen ersätta det försäkringsbelopp du valt, upp till 2 miljoner kronor, till den som är förmånstagare.

Försäkringsskyddet gäller för dödsfall som inträffar under försäkringsperioden och var som helst i världen.

För försäkringen gäller vissa undantag och säkerhetsföreskrifter. Läs förköpsinformationen och försäkringsvillkoren för att förstå hela omfattningen av försäkringen.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För livförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 30 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

ICA Försäkring är distributör och gruppföreträdare för försäkringen. Försäkringsgivaren AXA France Vie Sweden filial (516411-5080) står under Finansinspektionens tillsyn. 

Villkor och skadeanmälan

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Förköpsinformation
Fullständiga villkor

Anmäl skada:

Skadeanmälan för livförsäkringen