Jämför reseförsäkringar

Vad täcker reseförsäkringen och vilken är rätt försäkring för din resa? Här kan du jämföra våra reseförsäkringar och se vad som ingår.

Hitta bästa reseförsäkringen för just din resa

Jämför våra olika reseförsäkringar för att se vilken som passar dig. Du kan också klicka på de olika delarna i tabellen nedan för att få mer information. ICAs reseförsäkringar erbjuds i samarbete med reseförsäkringsspecialisten Europeiska ERV.

  Semesterresa Långresa Backpacker Studera utomlands
Ny resa  
Ersättning för förstörda semesterdagar    -
Personförsening      
Bagageskydd – skydd för dina ägodelar      
Bagageförsening        
Missad avresa        
Självriskskydd för läkarvård    
Avbruten resa  
Sjukvård och hemtransport  -      
Eftersökning och räddning        -
Larmnummer dygnet runt        
Ansvars-, överfalls- och rättsskydd        
Outnyttjade kursavgifter  -  -  
Evakuering vid terrordåd eller naturkatastrof        
Hyrbilsförsäkring    
Självriskskydd för hem- och bilförsäkring    
Ny resväska vid sanering av vägglöss        
Skydd för sportutrustning Plus Plus  

Vad täcker reseförsäkring för olika resor?

Hitta den reseförsäkring som har bäst villkor för just dig och din resa. Här får du veta mer om våra olika reseförsäkringar:

Semesterresa är ett tryggt och bra skydd för din resa. Den ger ersättning för per dag som du är sängliggande på resan, exempelvis om du blir sängliggande i magsjuka på solsemestern eller stukar foten på golfresan. Försäkringen kan köpas som ett tillägg till din hemförsäkring för resor från sex dagar upp till maxgränsen i hemförsäkringens reseskydd, oftast 45 dagar (60 dagar i ICAs hemförsäkring). För de delar där du redan har ett motsvarande skydd genom din hemförsäkring kan reseförsäkringen gå in och ersätta självrisken. Läs mer om Semesterresa.

Långresa är en reseförsäkring för dig som ska vara borta längre än 45–60 dagar. Efter det slutar reseskyddet i de flesta hemförsäkringarna gälla. Då kan Reseförsäkring Långresa ta vid och ge ett omfattande skydd som på många punkter motsvarar reseskyddet i en vanlig hemförsäkring. Dessutom ingår extra skydd, till exempel en hyrbilsförsäkring. Vill du ha extra skydd under hela resan kan du välja att låta försäkringen gälla från första resdagen. Då fungerar den som ett omfattande självriskskydd för skador inom hemförsäkringen. Läs mer om reseförsäkring Långresa.

Backpacker är särskilt sammansatt för dig som är 18–35 år med extra skydd för dig som person. Bland annat ingår eftersökning och räddning samt sjukvård och hemtransport. Du har också tillgång till larmnummer dygnet runt. Ansvarsskyddet och rättsskyddet ger dig hjälp med kostnaderna om du krävs på skadestånd under resan och behöver anlita advokat. Och följer vägglöss med i packningen hem kan du få 1 000 kronor för att köpa en ny ryggsäck eller resväska. Läs mer om Backpacker reseförsäkring.

Studera utomlands motsvarar mycket av det som brukar ingå i hemförsäkringens reseskydd. Dessutom får du extra skydd, speciellt för dig som är utlandsstudent. Du kan bland annat få ersättning om du blir bestulen på sådant du har med dig, som dator eller mobil. Om du blir allvarligt sjuk eller skadad kan du få hjälp med kostnader för läkarvård och hemtransport till Sverige, och skulle du bli tvungen att avbryta dina utlandsstudier kan du få ersättning för outnyttjade kursavgifter. Läs mer om reseförsäkring Studera utomlands.

100 kronor i ICA-bonus för dig som är stammis

Varje gång du köper någon av våra reseförsäkringar för minst 300 kronor sätter vi in 100 kronor på stammiskonto, att handla för på ICA och Apotek Hjärtat.* 

*) För att få ICA-bonus och stammispoäng behöver du vara stammis på ICA. Är du inte det kan du enkelt  skaffa ICA-kort här eller ansöka om ICA Bankens kort här.

Självrisker Reseförsäkring

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid skadetillfället.

Rättsskydd (gäller alla våra reseförsäkringar)

10 procent av den totala skadekostnaden, dock lägst 2 500 kronor. Vid överklagan gäller självrisken för varje instans.

Sjukdom och olycksfall (gäller Backpacker och Studera utomlands)

1 000 kr

Övriga reseförsäkringar gäller utan självrisk.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För reseförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

ICA Försäkring har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet och agerar förmedlare av reseförsäkring.

Försäkringsgivaren (Europeiske Rejseforsikring genom Europeiska ERV filial) och försäkringsförmedlaren (ICA Försäkring) står under Finansinspektionens tillsyn.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling