Råkat ut för en bilbrand?

Om din bil har brunnit anmäler du enkelt din skada här.

Bilbrand – gör skadeanmälan

Har din bil börjat brinna, parkerad eller under färd, eller om bilen skadats av en närliggande brand anmäler du det här.

Misstänker du att någon tänt på din bil anmäler du även det här, men kom ihåg att också göra en polisanmälan! Är du utomlands ska du anmäla till polisen i det land där branden har skett.

Gör skadeanmälan på webben

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.