Snöskoterförsäkring

  Säsongsanpassad försäkring för lägre pris
  Trafikolycksfall och Krishjälp ingår
  Stammispoäng på hela försäkringskostnaden

Ring för att köpa vår snöskoterförsäkring

Våra försäkringsrådgivare hjälper dig att räkna på och köpa vår snöskoterförsäkring.

Ring 033-47 47 90, vardagar 8–17.30.

Snöskoterförsäkring till ett schysst pris

Skaffa försäkringen som anpassar priset efter säsong. Vår snöskoterförsäkring är en årsförsäkring med säsongsanpassat pris. Det betyder att du betalar mindre under sommaren när du inte använder snöskotern. Därför kan du få ett schysst pris, samtidigt som skyddet är lika omfattande året om. Du slipper dessutom tänka på att ställa av och på din snöskoter.

Tre försäkringsnivåer

ICAs snöskoterförsäkring kan tecknas för de flesta snöskotrar som finns i Sverige, både nya och begagnade. Den finns som hel-, halv- eller trafikförsäkring och kan köpas av dig som är äger och använder skotern. Läs vad som ingår i de olika nivåerna.  

Ingen självrisk med spårsändare

Har din snöskoter en godkänd spårsändare gäller försäkringen utan självrisk om skotern skulle bli stulen. Tänk på att låsa snöskotern när du lämnar den.

Godkända snöskoterlås

För att försäkringen ska gälla behöver du två skilda, godkända lås: styrlås och ytterligare ett lås i minst klass 3/C.

Extra skydd för dig med ICA Försäkrings snöskoterförsäkring

När du tecknar snöskoterförsäkring ingår det utan extra kostnad en Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka. Båda är helt utan självrisk.

Extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA får poäng på hela försäkringskostnaden.

Betala som du vill – månadsvis eller med årsfaktura

Är du ICA-kund kan du välja att försäkringen dras månadsvis från ditt ICA-konto. Du kan också välja att betala för hela året på en gång med faktura.

Fördelning av kostnad per månad

Grafen visar hur premien för snöskoterförsäkringen fördelas över året.

Fördelning av snöskoterpremien över året

Tänk på!

  • Eftersom det är en årsförsäkring gäller den under hela året. Du kan inte få några pengar tillbaka eller avsluta försäkringen om du ställer av snöskotern. Däremot kan du så klart få tillbaka pengar om du väljer att sälja den innan din försäkring löpt ut.
  • Glöm inte hjälmen! Sedan januari 2016 är det lagkrav på att använda hjälm när du kör snöskoter.

Jämför nivåerna i snöskoterförsäkringen

Trafikförsäkring snöskoter

...är ett lagkrav för snöskoter, så länge den inte är avställd. I vår trafikförsäkring ingår utan kostnad också Trafikolycksfall och Krishjälp.

Halvförsäkring snöskoter

...ger även skydd vid bland annat stöld, skador vid stöldförsök, brand och skador på vindrutan. Med en godkänd spårsändare inmonterad gäller din försäkring utan självrisk om snöskotern blir stulen.

Helförsäkring snöskoter

...ger dessutom ersättning för skador som snöskotern får vid krock, omkullkörning eller skadegörelse. Försäkringen täcker också om snöskotern skadas när den transporteras på släpvagn. Vid krock med djur gäller försäkringen utan självrisk.

Försäkringsvillkoren i sin helhet hittar du här.

  Trafik­försäkring Halv­försäkring Hel­försäkring
Trafikförsäkring
- Ersättning för alla personskador och skador på andra personers egendom som du orsakat med snöskotern. Som skoterägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag, och det är den minsta omfattning du kan välja på din snöskoterförsäkring. ICA Försäkrings trafikförsäkring gäller utan självrisk.
     

Trafikolycksfall
- Extra ersättning – utöver det som betalas från trafikförsäkringen – med upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men vid en trafikolycka.

     

Krishjälp efter trafikolycka
- Ger ersättning för kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen.

     

Stöld
- Ersätter dig om din snöskoter blivit stulen eller fått skador vid ett stöldförsök.

 -    

Brand
- Ersätter skador på din snöskoter som orsakats av brand.

 -    

Glas (vindruta)
- Ersätter reparation eller byte av vindruta på din snöskoter. Försäkringsvillkoren skiljer sig mellan halv- och helförsäkring.

 -    
Rättsskydd
- Kan hjälpa dig att få ersättning vid vissa typer av tvister och brottmål relaterade till ditt snöskoterägande.
 -    

Vagnskada (t.ex. skador på kaross)
- Ersätter skador på snöskotern genom kollision, omkullkörning, kollision med djur, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, t.ex. att snöskotern skadas under transport på släpvagn.

 -  -  

Självrisker snöskoterförsäkring

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Vid ersättning av en skada drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av aktsamhetskrav.

Trafik

1 000 kr

Trafikolycksfall och krisförsäkring

0 kr

Brand

1 500 kr

Stöld

1 500 kr. Ingen självrisk om snöskotern har godkänd spårsändare.

Glas (vindruta)

1 500 kr

Rättsskydd

20 procent, lägst 1 500 kr

Vagnskada (t. ex. skador på karossen)

Lägsta självrisk 3 500 kr. Du kan själv påverka priset på din försäkring genom att höja självrisken till 6 000 kr. Vid kollision med djur gäller försäkringen utan självrisk.*

* Gäller vid skadekostnad över 1 000 kr.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För snöskoterförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och blanketter

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Bilförsäkring

Bilförsäkring som tål att jämföras

Med ICA Försäkrings bilförsäkring får du ett riktigt bra skydd för både dig och din bil.

› Läs mer om ICAs bilförsäkring

Vad sägs om att vi ringer dig?

Vi kan kontakta dig för en försäkringsgenomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här