Jämför bilförsäkring

Se vilken som är den bästa försäkringen för din bil – din eller vår.

Genom att klicka på "Se ditt pris" bekräftar jag att jag har haft möjlighet att ta del av ICA Försäkrings rutiner och villkor för behandling av personuppgifter.

Trafik-, halv- eller helförsäkring?

Svårt att bestämma dig för vilken försäkring som passar bäst? Jämför våra tre försäkringsnivåer för att se vilken som passar dig bäst. Du kan också klicka på de olika delarna i tabellen nedan för att få mer information. Försäkringsvillkoren i sin helhet hittar du här.

  Trafik­försäkring Halv­försäkring Hel­försäkring
Trafikförsäkring
     
Trafikolycksfall
     
Krishjälp efter trafikolycka
     
Stöld och inbrott  -    
Brand  -    
Glas  -    
Räddning  -    
Maskinskada
- Fel på motor, växellåda, klimatanläggning m.m.
 -    
Rättsskydd  -    
Allrisk
- Skador på bilens inredning, förlust av nycklar och sanering av tank efter feltankning.
 -    

Plåt och lackskador
- Trafikolycka, skadegörelse, krock med djur och annan yttre händelse

 -  -  
Pluspaket
- Hyrbil, assistans, väghjälp och självriskskydd
 - Tillval Tillval

Skillnaden mellan halv- och helförsäkring

Trafikförsäkring ingår i både halv- och helförsäkring bil. Det som sedan skiljer försäkringarna åt är vagnskadeskyddet, som täcker olika plåt- och glasskador på din bil. Detta skydd får du i vår helförsäkring. Fabriksnya bilar har däremot något som kallas vagnskadegaranti, eller personvagnsgaranti, som brukar gälla upp till att bilen är tre år. Har du alltså en fabriksny bil som är yngre än tre år räcker halvförsäkring långt. Har du en bil som är 4 år eller äldre där vagnskadegarantin har utgått är vår helförsäkring ett heltäckande skydd som innehåller trafikförsäkring, halvförsäkring och vagnskadeskydd. Vill du känna dig extra trygg på vägarna är därför helförsäkring det perfekta alternativet.

Om du väljer mellan trafikförsäkring och halvförsäkring

Vad är det för skillnad på trafikförsäkring och halvförsäkring bil? Kort förklarat är trafikförsäkring en obligatorisk försäkring för alla bilar i trafik. Halvförsäkring, eller delkasko, är ett mer omfattande skydd  som bland annat ger skydd mot kostnader för oförutsedda fel på motorns delar, växellåda och AC-anläggning de första 12 000 milen, eller åtta åren. Däremot ingår inte vagnskadeskydd vilket innebär att du inte får ersättning för plåtskador som du fått på din egen bil om du orsakar en trafikolycka eller råkar ut för skadegörelse och andra olyckshändelser. Vår bästa försäkring för att du ska få ett heltäckande skydd för dig, dina medtrafikanter och din bil är därför helförsäkring.

Extra skydd för dig med ICA Försäkrings bilförsäkringar

När du tecknar en bilförsäkring  hos oss ingår det, utan extra kostnad, en Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka som båda är helt utan självrisk.

Extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA får poäng på hela försäkringskostnaden.

Jämför pris och hitta den bästa försäkringen

Vill du ta reda på vilken som är den bästa bilförsäkringen för dig? Använd Försäkringsutmanaren och jämför bilförsäkringars pris och villkor.

Självrisker bilförsäkring

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. När du får ersättning för en skada drar vi av självrisken efter eventuella åldersavdrag. I speciella fall kan det också bli avdrag på ersättningen på grund av oaktsamhet.

 

Trafik

1 000 kr

Trafikolycksfall och krishjälp

0 kr

Brand

1 500 kr

Stöld

1 500 kr

Glas

1 500 kr

Maskinskada*

1 500/5 000 kr

Räddning

1 500 kr

Rättsskydd

20 procent, lägst 1 500 kr

Allrisk bil

1 500 kr

Plåt och lackskada
(vagnskada)

Beroende på vald självrisk. Minst 3 500 kr

*Maskinförsäkringen gäller för bil som är högst 8 år gammal räknat från första registreringsdag, och som körts högst 12 000 mil. Den högre självrisken gäller för bil och lätt lastbil som är äldre än 2 år.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För bilförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och skadeanmälan

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Skadeanmälan

till skadehanteringen

Skadeblankett att ha i bilen

Skadeblankett

Glasskada

Instruktion vid glasskada

Bärgningsservice

033-78 60 569

Dags för en ny bil?

DoftgranHar familjen vuxit ur den gamla bilen, eller håller den på att passera bäst före-datum? ICA Banken har billån med bra villkor.

›Till ICA Bankens billån