Försäkring för lätt lastbil

  Försäkra privat lätt lastbil upp till 3 500 kg
  Fast pris på försäkringen i fem år
  För privatägda lätta lastbilar
  Stammispoäng på hela försäkringskostnaden

Genom att klicka på "Se ditt pris" bekräftar jag att jag har haft möjlighet att ta del av ICA Försäkrings rutiner och villkor för behandling av personuppgifter.

Vad är en lätt lastbil?

Vad räknas egentligen som en lätt lastbil? En lätt lastbil får ha en totalvikt om max 3 500 kg. Om lastbilen överstiger det räknas den istället som en tung lastbil. Då behövs en särskild lastbilsförsäkring.

Att försäkra en lätt lastbil är lika enkelt som att försäkra en vanlig personbil, det är nämligen samma försäkring som är aktuell för dessa fordon. Därför kan du också välja den försäkringsnivå som passar bäst för din lätta lastbil: trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. I dagsläget kan du tyvärr inte försäkra företagsbilar hos oss utan endast privata lätta lastbilar. 

Trafik-, halv eller helförsäkring?

I Sverige är det krav på att en lätt lastbil måste ha minst en trafikförsäkring för att du ska få köra med bilen. Om du har en fabriksny lätt lastbil behövs vanligtvis bara en halvförsäkring de tre första åren. Efter det rekommenderar vi helförsäkring så länge du anser att din lätta lastbil är värd att vara helförsäkrad.

Hos oss är det enkelt att jämföra försäkringar för lätt lastbil för att hitta den försäkringsnivå som passar dig bäst. Genom vår tjänst Försäkringsutmanaren kan du också jämföra din nuvarande försäkring för din lätta lastbil med vår och se om du kan få ett bättre erbjudande hos oss. 

Förutom en riktigt bra försäkring får du också tillgång till tre stödsamtal via vår samarbetspartner BlueCall när du har någon av våra försäkringar. Läs mer om hur BlueCall funkar och hur du nyttjar erbjudandet.

Tilläggsförsäkring lätt lastbil

Om du väljer till vårt pluspaket försvinner i de flesta fall självrisken vid skadegörelse och olyckor utomlands. Då ingår också assistansförsäkring plus att du kan få ersättning för hyrbil. 

Vad kostar en försäkring för lätt lastbil?

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir på just din lätt lastbil-försäkring. Det beror bland annat på hur gammal du är, vad det är för typ av lätt lastbil, var du är folkbokförd, vilken självrisk du väljer och hur långt du kör. 

Fast pris på försäkring för lätt lastbil i fem år

Det pris du får när du tecknar en försäkring för lätt lastbil hos oss har du kvar de fem första åren, så länge du är skadefri. Det kostar inget extra och innebär inte att du måste behålla försäkringen i fem år utan den gäller ett år i taget – precis som vanligt.

Extra skydd för dig med ICA Försäkrings försäkring för lätt lastbil

När du köper en försäkring för lätt lastbil hos oss ingår det utan extra kostnad Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka som båda är helt utan självrisk.

Försäkring som kan ge extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA kan, förutom stammispoäng på hela försäkringskostnaden, även få en extra bonusutbetalning i januari varje år på upp till 500 kronor om du har tre eller fler försäkringar hos oss. Läs mer om hur samlingsbonus och bonus på ICA Försäkring funkar.

Undvik stöld och inbrott i din lätta lastbil

Att låsa din lätta lastbil när du har parkerat är givetvis självklart, men har du koll på hur du förvarar din nyckel säkert? Läs våra tips om hur du skyddar din bil från stöld och inbrott

Trafik-, halv- eller helförsäkring?

Svårt att bestämma dig för vilken försäkring som passar bäst? Jämför våra tre försäkringsnivåer för att se vilken som passar dig bäst. Du kan också klicka på de olika delarna i tabellen nedan för att få mer information. Försäkringsvillkoren i sin helhet hittar du här.

  Trafik­försäkring Halv­försäkring Hel­försäkring
Trafikförsäkring
     
Trafikolycksfall
     
Krishjälp
     
Stöld och inbrott  -    
Brand  -    
Glas  -    
Räddning  -    
Maskinskada
- Fel på motor, växellåda, klimatanläggning m.m.
 -    
Rättsskydd  -    
Allrisk
- Skador på bilens inredning, förlust av nycklar och sanering av tank efter feltankning.
 -    

Plåt och lackskador
- Trafikolycka, skadegörelse, krock med djur och annan yttre händelse

 -  -  
Pluspaket
- Hyrbil, assistans, väghjälp och självriskskydd
 - Tillval Tillval

Skillnaden mellan halv- och helförsäkring

Trafikförsäkring ingår i både halv- och helförsäkring. Det som sedan skiljer försäkringarna åt är vagnskadeskyddet, som täcker olika plåt- och glasskador på din lätta lastbil. Detta skydd får du i vår helförsäkring. Fabriksnya lätta lastbilar har däremot något som kallas vagnskadegaranti, eller personvagnsgaranti, som brukar gälla upp till att lastbilen är tre år. Har du alltså en fabriksny lätt lastbil som är yngre än tre år räcker halvförsäkring långt. Har du en lätt lastbil som är 4 år eller äldre där vagnskadegarantin har utgått är vår helförsäkring ett heltäckande skydd som innehåller trafikförsäkring, halvförsäkring och vagnskadeskydd. 

Om du väljer mellan trafikförsäkring och halvförsäkring

Vad är det för skillnad på trafikförsäkring och halvförsäkring? Kort förklarat är trafikförsäkring en obligatorisk försäkring för alla ätta lastbilar i trafik. Halvförsäkring, eller delkasko, är ett mer omfattande skydd  som bland annat ger skydd mot kostnader för oförutsedda fel på motorns delar, växellåda och AC-anläggning de första 12 000 milen, eller åtta åren. Däremot ingår inte vagnskadeskydd, vilket innebär att du inte får ersättning för plåtskador som du fått på din egen lätta lastbil om du orsakar en trafikolycka eller råkar ut för skadegörelse och andra olyckshändelser. Vår bästa försäkring för att du ska få ett heltäckande skydd för dig, dina medtrafikanter och din lätta lastbil är därför helförsäkring.

Självrisker försäkring för lätt lastbil

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. När du får ersättning för en skada drar vi av självrisken efter eventuella åldersavdrag. I speciella fall kan det också bli avdrag på ersättningen på grund av oaktsamhet.

Trafik

0 kr

Trafikolycksfall och krishjälp

0 kr

Brand

1 500 kr

Stöld

1 500 kr

Glas

1 500 kr

Maskinskada*

1 500/5 000 kr

Räddning

1 500 kr

Rättsskydd

20 procent, lägst 1 500 kr

Allrisk bil

1 500 kr

Plåt och lackskada (vagnskada)

Beroende på vald självrisk men minst 3 500 kr

*Maskinförsäkringen gäller för bil som är högst 8 år gammal räknat från första registreringsdag, och som körts högst 12 000 mil. Den högre självrisken gäller för bil och lätt lastbil som är äldre än 2 år.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För försäkring för lätt lastbil som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och skadeanmälan


Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Skadeanmälan

Till skadehanteringen

Skadeblankett att ha i bilen

Skadeblankett

Glasskada

Instruktion vid glasskada

Bärgningsservice

033-78 60 569

Stödsamtal via BlueCall ingår

När du har någon av våra försäkringar ingår stödsamtal via BlueCall. Genom appen kan du chatta eller ringa och prata med en terapeut för att öka välmåendet och förebygga psykisk ohälsa.

› Mer om samtalsstödet

Jämför dina försäkringar med våra

Få koll på dina försäkringar och jämför pris och villkor med våra.