MC-försäkring

  Säsongsanpassad försäkring ger lägre årspris
  Utan självrisk vid stöld med spårsändare
  ICA-bonus på hela försäkringskostnaden

Genom att klicka på "Beräkna pris" bekräftar jag att jag har haft möjlighet att ta del av ICA Försäkrings rutiner och villkor för behandling av personuppgifter.

Det bästa med vår MC-försäkring

Vår motorcykelförsäkring är för dig som är en säkerhetsmedveten MC-förare, använder skyddsutrustning, låser in motorcykeln om natten och som inte lånar ut den. Tack vare detta får du en prisvärd försäkring för din MC med schyssta villkor.

Du slipper självrisken med spårsändare

Har din MC en godkänd spårsändare monterad gäller försäkringen utan självrisk vid stöld. Var noga med att låsa motorcykeln när du lämnar den. För att försäkringen ska gälla ska din MC vara inlåst nattetid när du är hemma. Använd alltid två godkända lås i minst klass 3/C, varav det ena kan vara ett styrlås.

Välj rätt försäkringsnivå

Du kan välja mellan trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Om du väljer helförsäkring kan du själv påverka priset på din försäkring genom att välja mellan 3 500 kr eller 6 000 kr i självrisk för plåt och lackskada (vagnskadesjälvrisk). Vid krock med djur gäller försäkringen utan självrisk.

Året runt-försäkring för MC

Vår MC-försäkring är en årsförsäkring där priset är anpassat efter säsong. Det gör att du kan använda din MC under stora delar av året till ett schysst pris.

Grafen visar hur priset för vår MC-försäkring förändras över året. Skyddet är självklart lika omfattande året om!

Fördelning av kostnad per månad

Tänk på!

Årsförsäkringen gäller under hela kalenderåret. Du kan alltså inte få tillbaka några pengar eller avsluta försäkringen om du ställer av din MC. Däremot kan du få tillbaka pengar om du säljer den under året, innan försäkringen löpt ut.

Betala med ICA-konto eller faktura

Har du ICA-konto kan du betala försäkringen månadsvis. Väljer du istället att betala för hela året på en gång och sedan säljer din MC får du tillbaka pengar. Hur mycket du får tillbaka beror på vilken tid på året som försäkringen varit gällande.

MC-försäkring som kan ge extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA får bonus på hela försäkringskostnaden.

 

Jämför nivåerna i MC-försäkringen

Vill du veta exakt vad som skiljer trafik-, halv- och helförsäkring för MC åt? Vi har gjort det enkelt för dig att jämföra de tre nivåerna för att du ska hitta den bästa MC-försäkringen för dig.

Trafikförsäkring MC

Trafikförsäkring är ett lagkrav för alla motorcyklar i trafik. Den ger ersättning för personskador som drabbar förare och passagerare och även skador på andras egendom. I ICAs trafikförsäkring ingår utan kostnad Trafikolycksfall och Krishjälp.

Halvförsäkring MC

Halvförsäkring ger innehåller också försäkringsskydd vid till exempel brand, stöld och skador vid stöldförsök. Med en godkänd spårsändare inmonterad gäller din försäkring utan självrisk om din MC blir stulen.

Helförsäkring MC

Helförsäkring gäller dessutom för skador som motorcykeln får vid trafikolycka, omkullkörning, skadegörelse eller annan yttre händelse,som att din MC råkar välta.

Försäkringsvillkoren i sin helhet hittar du här.

  Trafik­försäkring Halv­försäkring Hel­försäkring

Trafikförsäkring

     

Trafikolycksfall

     

Krishjälp efter olycka

     

Brand

 -    

Stöld

 -    

Glas

 -    

Räddning

 -    

Rättsskydd

 -    

Maskinskada

 -    

Vagnskada

 -  -  

Självrisker motorcykelförsäkring

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Vid ersättning av en skada drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av aktsamhetskrav.

Självrisken för vissa tilläggsförsäkringar kan skilja sig från grundsjälvrisk eller särskild självrisk. Vilken självrisk som gäller för en tilläggsförsäkring finner du i aktuellt avsnitt i villkoren för den specifika tilläggsförsäkringen.

Tänk på! Motorcykeln får endast köras av dig, din make/maka/sambo eller registrerad partner.

Trafik

1 000 kr

Trafikolycksfall och krisförsäkring

0 kr

Brand

1 500 kr

Stöld

1 500 kr

Glas

1 500 kr

Maskinskada*

1 500/3 000 kr

Räddning

1 500 kr

Rättsskydd

20 procent, lägst 1 500 kr

Plåt och lackskada
(vagnskada)

Beroende på vald självrisk. Minst 3 500 kr

* Maskinförsäkringen gäller för 2-hjulig motorcykel som är högst 5 år gammal och har körts högst 5 000 mil. Den högre självrisken gäller för motorcykel som körts mer än 2 500 mil.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För motorcykelförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och blanketter

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Bilförsäkring som tål att jämföras

Med ICA Försäkrings bilförsäkring får du ett riktigt bra skydd för både dig och din bil.

› Läs mer om ICAs bilförsäkring

Vad sägs om att vi ringer dig?

Vi kan kontakta dig för en försäkringsgenomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här