Anmäla bilinbrott

Om du har fått inbrott i din bil anmäler du enkelt din skada här.

Anmäla bilinbrott

Det kan vara besvärligt när man fått inbrott i bilen. Därför ska vi försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt. Försäkringen gäller för inbrottsskador på bilen och de flesta biltillbehör. Så har du fått inbrott i bilen, även om du inte fått några tillbehör stulna, eller råkat ut för stöld av till exempel däck, takbox eller bilstereoutrustning, kan du enkelt anmäla skadan här på vår hemsida.   

Gäller det inbrott utomlands ska du anmäla det till polisen i det land där inbrottet har skett.

Innan du anmäler

 • Gör en polisanmälan
 • Ha registreringsnummer tillgängligt.
 • Leta fram inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis  
 • Vi behöver veta inköpdatum, pris och var du har köpt det som du ska anmäla till oss. 
 • Ta en bild 
 • Skicka gärna med en bild på det skadade föremålet när du skickar in anmälan till oss.  
 • Spara det som gått sönder 
 • Kasta inte bort det skadade föremålet förrän du kommit överens med oss om det. Vi kan behöva få det skadade föremålet skickat till oss. 

Tänk på

Om du haft personliga saker som blivit stulna kan du få ersättning genom din hemförsäkring. Därför måste du anmäla detta till försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring.  Du som har ICAs hemförsäkring anmäler stulna tillhörigheter här.

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och åldersavdrag 

Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret.

Nästa steg  

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.  

 1. Du anmäler skadan till oss.   
 2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.    
 3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.   
 4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning skickar vi ett beslut till dig.  Har du fått skador på din egen bil och har en försäkring som täcker det kommer du att få beställa tid på en verkstad.   
 5. Självrisken betalar du till verkstaden.   
 6. När skadan är åtgärdad avslutas ärendet hos oss. 

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.