Skadeanmälan för skadad eller stulen cykel

Har din cykel blivit stulen eller skadad? Gör din skadeanmälan här, enkelt online.

Cykeln är ett smidigt och miljövänligt transportmedel och en skada eller förlust kan ha stor inverkan på din vardag. Därför ska vi försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt. Försäkringen kan ersätta reparation eller en ny likvärdig cykel genom kontantersättning. Försäkringen gäller för din cykel, cykelkärra och viss fast monterad utrustning på cykeln. Du kan enkelt anmäla skadan här.  

Innan du anmäler

 • Gör en polisanmälan - Om din cykel blivit stulen eller försvunnit ska du göra en anmälan till polisen. Vi behöver en kopia av polisanmälan.
 • Leta fram inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis - Vi behöver veta inköpdatum, pris och var du har köpt cykeln.
 • Ta en bild - Skicka gärna med en bild på cykeln när du skickar in anmälan till oss.
 • Spara det som gått sönder - Kasta inte bort cykeln förrän du kommit överens med oss om det. Vi kan behöva få det skadade föremålet skickat till oss.
 • Offert - Om cykeln gått sönder ska du, förutom att leta fram kvitto, även be din cykelreparatör om ett skriftligt utlåtande med uppgift om vad det kostar att laga cykeln. Går det inte att laga den vill vi att cykelreparatören ska beskriva varför det inte går och vad en likvärdig cykel kostar idag.

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och åldersavdrag

 • Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. Normal grundsjälvrisk är 1 500 kronor. Vid cykelstöld är där en särskild självrisk på 20 % av skadekostnaden, lägst vald grundsjälvrisk. Den särskilda självrisken gäller inte vid stöld av cykel som förvaras i bostaden om någon bryter sig in med våld.
 • Eftersom vi ersätter marknadsvärdet på din cykel gör vi ett åldersavdrag med hjälp av en tabell som finns i villkoret. Är inte den skadade cykeln helt ny så får du inte heller en helt ny genom försäkringen.

Vad som ersätts och inte

 • Alla saker och händelser ersätts inte genom försäkringen. För cyklar och cykelkärror gäller särskilda aktsamhetskrav. För att du till exempel ska få full ersättning vid stöld måste cykeln vara låst med ett av Stöldskyddsföreningen godkänt lås och cykelkärran måste vara fastlåst i ett fast föremål så som ett cykelställ eller en lyktstolpe.
 • Sparkcyklar och el-scootrar räknas inte som en cykel och ersätts inte genom försäkringen. Om en elcykel har en märkeffekt på över 250 watt och/eller ger krafttillskott vid hastighet över 25 kilometer i timmen räknas den inte som en cykel enligt försäkringsvillkoret och ersätts inte.
 • Om det är något tekniskt fel på cykeln gäller inte försäkringen. Då ska du istället vända dig till återförsäljaren.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

 1. Du anmäler skadan till oss.
 2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
 3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
 4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera dina saker skickar vi ett beslut till dig.
 5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
 6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.