Trasiga glasögon – gör skadeanmälan

Om dina glasögon har skadats eller stulits gör du enkelt din skadeanmälan här.

Glasögonen är för många ett helt nödvändigt hjälpmedel för att kunna se ordentligt. Därför ska vi försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt om de går sönder eller blir stulna. Du kan enkelt anmäla skadan här på vår hemsida.

Innan du anmäler

 • Gör en polisanmälan.
  Om dina glasögon blivit stulna eller försvunnit ska du göra en anmälan till polisen. Vi behöver en kopia av polisanmälan eller polisens diarienummer. 
 • Leta reda på inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis.
  Vi behöver veta inköpsdatum, pris och var du köpt dina glasögon.
 • Ta en bild på skadade glasögon.
  Om glasögonen är skadade, bifoga gärna med en bild på skadan när du skickar in anmälan till oss. 
 • Spara glasögonen – även om de är skadade.
  Kasta inte bort dina skadade glasögon förrän du kommit överens med oss om det. Vi kan behöva få dem skickade till oss.
 • Optikerns utlåtande.
  Förutom att leta fram kvitto ska du även be din optiker om ett skriftligt utlåtande med uppgift om vad det kostar att laga glasögonen. Går det inte att laga dem vill vi att optikern ska beskriva varför det inte går, och vad likvärdiga glasögon kostar idag.

Anmäl skada på glasögon

Självrisk och åldersavdrag

Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. Normal grundsjälvrisk är 1 500 kronor.

Eftersom vi ersätter marknadsvärdet på dina saker gör vi ett åldersavdrag med hjälp av en tabell som finns i villkoret. Är det inte helt nya glasögon som gått sönder så får du inte heller helt nya genom försäkringen.

Vad som ersätts och inte

Alla händelser ersätts inte genom försäkringen. Till exempel ersätts inte saker som du glömt kvar någonstans eller tappat bort även om de senare blir stulna.

Vi ersätter glasögon motsvarande de som råkat ut för en skada. Det betyder att om du vill ha en dyrare båge eller om styrkan behöver justeras, får du betala mellanskillnaden själv. Synundersökning ersätts inte av försäkringen.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

 1. Du anmäler skadan till oss. 
 2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
 3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
 4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera dina saker skickar vi ett beslut till dig.
 5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
 6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.