Skada på hushållsmaskiner, fasta installationer eller sanitet

Har din hushållsmaskin gått sönder? Här gör du skadeanmälan för hushållsmaskiner, fasta installationer eller sanitet.

En trasig hushållsmaskin kan ställa till med mycket bekymmer i hemmet. Därför ska vi försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt om någon hushållsmaskin i ditt hem går sönder. Försäkringen gäller också om det skulle inträffa en skada på fasta installationer eller sanitet i din bostad. Du anmäler enkelt skadan här.

Innan du anmäler

  • Kvitton - Leta reda på inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis som visar inköpsdatum, pris och var hushållsmaskinen är köpt. Gäller det fasta installationer eller sanitet, ta fram eventuella fakturor för installation och material.
  • Kontakta reparatör - Be en reparatör om ett skriftligt kostnadsförslag på reparation av skadorna. Om de inte går att laga vill vi att reparatören förklarar varför och ger kostnadsförslag på en ny, likvärdig maskin eller installation.

 Gör skadeanmälan

Självrisk och åldersavdrag

  • Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. Normal grundsjälvrisk är 1 500 kronor.
  • Eftersom vi ersätter marknadsvärdet på de föremål som skadats eller blivit stulna gör vi ett åldersavdrag med hjälp av en tabell som finns i villkoret. Är det inte en helt ny tvättmaskin som gått sönder så får du inte heller en helt ny genom försäkringen.

Tänk på!

Om du bor i hyresrätt ska du istället anmäla din skada till hyresvärden som ska stå för reparationen. Om du får ett skadeståndskrav riktat mot sig kan du anmäla en ansvarsskada.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

  1. Du anmäler skadan till oss.
  2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
  3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
  4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera dina saker skickar vi ett beslut till dig.
  5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
  6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.