Allrisk lösöre (drulleförsäkring)

Allrisk är ett extra skydd som ersätter andra typer av skador än de som ingår i grundskyddet.

Allriskskyddet ersätter skador som orsakas av plötsliga och oförutsägbara händelser, med det menas skador som inträffar omedelbart, under ett kort händelseförlopp och som inte kan förutses eller förhindras.

Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kr och räcker för de flesta hushålls behov.

Behöver du ett högre ersättningsbelopp kan du välja vårt Pluspaket, maxersättningen höjs då till 200 000 kr.