Varför har det skett en dubbelbetalning på mitt autogiro?

Det kan finnas två orsaker till att vi drar dubbla belopp.

Första dragningen blir ofta dubbel eftersom du både betalar för tiden som passerat från det att försäkringen började gälla, och i förskott för kommande period.

Vi kan också göra en dubbel dragning en månad om det saknades pengar på kontot vid föregående månadsbetalning. I så fall skickar vi ut en påminnelse, utan extra avgift, för att göra dig uppmärksam på det.

Hur mycket, för vilken period och när vi drar pengar finns specificerat i den betalningsplan du fått i samband med att du satte upp autogiro.