Trafikförsäkring

Detta är den obligatoriska delen när man äger en bil. Trafikförsäkringen omfattar dina egna och dina passagerares personskador samt andras fordon och egendom, men alltså inte skadorna på din egen bil. Dessutom ingår trafikolycksfall och krishjälp.