Räddning

Räddning innebär att du får hjälp med bärgning av bilen till verkstad vid trafikolycka, stöld eller annat driftstopp. Kostnad för hemtransport av förare, passagerare och privat bagage ingår också.