Krishjälp vid trafikolycka

Ger ersättning för kristerapi av legitimerad psykolog vid upp till 10 behandlingstillfällen.