Krishjälp vid trafikolycka

Ger ersättning för kristerapi av legitimerad psykolog vid upp till 10 behandlingstillfällen. Krishjälp gäller både om du varit med om en trafikolycka och om du utsatts för stöld/rån, misshandel eller olaga hot under färd. Krishjälp ingår om du har minst halvförsäkring hos oss.