Singelolycka

Har du kört av vägen eller kanske råkat ut för snöras? Du anmäler enkelt din skada vid singelolycka här.

Singelolycka – gör skadeanmälan

Det kan vara besvärligt när man får skador på bilen. Därför ska vi försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt. Råkar du ut för en singelolycka anmäler du enkelt skadan här på vår hemsida. 

Som singelskada räknas bland annat när du har kört av vägen, kört in i ett träd eller backat in i en stolpe. Här anmäler du också skador på din bil som till exempel orsakats av snöras, eller om ett träd eller ställning blåst eller ramlat omkull på bilen. Här anmäler du även parkeringsskador som inträffat i utlandet.

Innan du anmäler

  • Ha registreringsnummer och förarens personnummer tillgängligt
  • Finns det någon annan som sett händelsen? Om Ja, plocka fram kontaktuppgifter innan du anmäler.

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och åldersavdrag 

Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret.  

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.   

  1. Du anmäler skadan till oss.   
  2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.    
  3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.   
  4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning skickar vi ett beslut till dig.  Har du fått skador på din egen bil och har en försäkring som täcker det kommer du att få beställa tid på en verkstad.   
  5. Självrisken betalar du till verkstaden.   
  6. När skadan är åtgärdad avslutas ärendet hos oss.    

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.