Anmäl sjukdom eller skada under graviditet

Skulle den gravida, bebisen eller partnern råka ut för sjukdom eller skada kan ni få ersättning genom Gravidförsäkring eller Gravidförsäkring Plus. I förköpsinformationen (pdf) ser du vad som ingår i försäkringen.

Anmäl skadan så snart som möjligt

Det är viktigt att du anmäler sjukdomen eller skadan till oss snarast möjligt. Då kan vi utreda ärendet snabbt och korrekt samt betala ut den ersättning som är aktuell.

Tänk på att du kan omfattas av flera försäkringar

Kanske har du som är gravid eller partner också andra försäkringar hos oss? Vissa olycksfallsskador kan ge ersättning från flera försäkringar, så har du hemförsäkring med olycksfallstillägg, eller en olycksfallsförsäkring, är det bra att anmäla det inträffade till samtliga försäkringar. Läs mer om olycksfallsskador här.

Anmäl olycksfallsskada

  • Spara läkarintyg och kvitton för kostnader i samband med olycksfallsskadan

 Skadeanmälan olycksfall

Anmäl sjukdom

  • Uppsök läkare och spara läkarintyg och liknande underlag som kan vara viktiga för försäkringsersättningen

 Skadeanmälan sjukdom