Överfall – gör skadeanmälan

Har du hem- eller husförsäkring hos oss ingår ett överfallsskydd, var du än befinner dig. Det kan ge ersättning för flera olika brott (enligt brottsbalken): misshandel som inte är ringa, våldtäkt, sexuellt tvång och sexuellt övergrepp på barn. För att kunna få ersättning måste du så snabbt som möjligt anmäla överfallet till polisen på den ort eller i det land där det hände.    

  • Be om läkarintyg och/ eller journalanteckning från akutbesöket
  • Ta fram polisanmälan och den slutförda förundersökningen (eller domslutet om gärningsmannen är känd)

 Gör skadeanmälan på webben