Skadeanmälan mobil

Om din mobiltelefon har skadats eller stulits gör du enkelt din skadeanmälan här.

Det kan vara besvärligt att klara av vardagliga sysslor när mobiltelefonen gått sönder eller blivit stulen. Därför ska vi försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt. Du kan enkelt anmäla skadan här på vår hemsida.

Innan du anmäler till oss

 • Gör en polisanmälan
  Om mobilen blivit stulen eller försvunnit ska du göra en anmälan till polisen. Vi behöver en kopia av polisanmälan eller polisens diarienummer. 
 • Leta reda på inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis
  Vi behöver veta inköpdatum, pris och var du har köpt mobilen.
 • Ta en bild på skadad mobil
  Om mobilen är skadad, bifoga gärna med en bild på skadan när du skickar in anmälan till oss. 
 • Spara mobilen – även om den är skadad
  Kasta inte bort den skadade mobilen förrän du kommit överens med oss om det. Vi kan behöva få den skickad till oss.
 • Spärra mobilen hos din mobiloperatör
  Om din mobil har blivit stulen eller försvunnit ska du förutom polisanmälan också spärra din mobil hos din operatör med hjälp av mobilens IMEI-nummer. 

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och åldersavdrag

Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. Normal grundsjälvrisk är 1 500 kronor.

Eftersom vi ersätter marknadsvärdet på dina saker gör vi ett åldersavdrag med hjälp av en tabell som finns i villkoret. Är det inte en helt ny mobiltelefon som gått sönder så får du inte heller en helt ny genom försäkringen. 

Vad som ersätts och inte

Alla händelser ersätts inte genom försäkringen. Till exempel ersätts inte saker som du glömt kvar någonstans eller tappat bort även om de senare blir stulna.

Om det är något tekniskt fel på mobilen gäller inte försäkringen. Då ska du istället vända dig till återförsäljaren.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

 1. Du anmäler skadan till oss. 
 2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
 3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
 4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera dina saker skickar vi ett beslut till dig.
 5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
 6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.

 

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.