Anmäl skada på, eller stöld av föremål

Har du till exempel skadat klockan, eller har din väska blivit stulen? Anmäl skada eller stöld av lös egendom här.

En olycka händer lätt och vi ska försöka hjälpa dig så snabbt som möjligt om den är framme. Försäkringen gäller för de flesta lösa föremål som du äger. Så om din klocka får ett slag så att glaset spricker eller om din väska blir stulen, kan du anmäla din skada här.  

Innan du anmäler

 • Gör en polisanmälan – vid stöld eller förlust av föremål, gör en polisanmälan.
 • Leta fram inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis – vi behöver veta inköpdatum, pris och var du har köpt det som du ska anmäla till oss.
 • Ta en bild – om det är en skada på ett föremål, fotografera skadan ur olika vinklar.
 • Spara det som gått sönder – kasta inte bort det skadade föremålet förrän du kommit överens med oss om det. Vi kan behöva få det skadade föremålet skickat till oss.

Gör skadeanmälan på webben

Självrisk och åldersavdrag

 • Självrisk är den del av skadan som du får betala själv. Hur stor den är står i ditt försäkringsbrev eller i villkoret. Normal grundsjälvrisk är 1 500 kronor.
 • Eftersom vi ersätter marknadsvärdet på dina saker gör vi ett åldersavdrag med hjälp av en tabell som finns i villkoret. Är det inte en helt ny klocka som gått sönder så får du inte heller en helt ny genom försäkringen.

Tänk på!

 • Alla saker och händelser ersätts inte genom försäkringen. Vissa saker anses till exempel vara stöldbegärliga och då ställs högre krav på aktsamhet för att man ska kunna få ersättning för dem. Ett annat exempel är saker som du glömt kvar någon stans eller tappat bort som inte ersätts även om de senare blir stulna.
 • Om det är något tekniskt fel på egendomen gäller inte försäkringen. Då ska du istället vända dig till återförsäljaren.

Nästa steg

På ICA Försäkring vill vi hjälpa dig så fort som möjligt när du hamnar i en svår situation. Här kan du se hur ett normalt skadeärende går till. Givetvis kan det skilja sig åt från fall till fall hur vi utreder skadan och hur lång tid det tar.

 1. Du anmäler skadan till oss.
 2. Ett ärende registreras och du får besked senast nästa arbetsdag om att vi mottagit din anmälan. En handläggare tilldelas.
 3. Inom en vecka går handläggaren igenom din anmälan och ser om allt som vi behöver för vår bedömning finns, annars kontaktar vi dig angående kompletteringar.
 4. När vi har allt för att kunna göra en bedömning och värdera dina saker skickar vi ett beslut till dig.
 5. Om vi ska betala ut ersättning gör vi det samtidigt som beslutet skickas. Om vi inte har fått ditt kontonummer ber vi dig skicka in det till oss.
 6. När utbetalningen är klar avslutas ärendet hos oss.

I händelse av skada

Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.